Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 17/10/2016

family

Bērna nolaupīšana

Ko darīt, ja jūsu partneris aizvedis jūsu bērnu uz citu ES valsti bez jūsu atļaujas vai pārkāpjot tiesas lēmumu?

Varat sākt tiesas procesu, lai bērns tiktu atgriezts atpakaļ. Centrālās iestādes var jums palīdzēt veikt nepieciešamos pasākumus. Meklēt centrālās iestādes, kuras risina jautājumus saistībā ar bērna nolaupīšanu, viņu aizvedot uz citu valsti.

Ja jūsu lieta atbilst juridiskajām prasībām, tās ES valsts tiesas, uz kuru bērns tika aizvests, nolems, vai bērns jums ir jāatgriež.

Iespējamie izņēmumi

  • ja bērns valstī, kur viņš dzīvoja pirms nolaupīšanas, ir briesmās;
  • ja viņš ir pietiekami pieaudzis, lai pateiktu, ka nevēlas atgriezties.

Jums un jūsu bērnam ir jābūt iespējai tikt uzklausītam tiesā vai tiesas procesā.

Tiesas lēmuma anulēšana

Ja vēlaties anulēt lēmumu par aizgādības tiesībām, jums ir jāvēršas tiesā, kura šo lēmumu pieņēmusi.

Lēmumu par aizgādību nevar anulēt, nolaupot bērnu un mēģinot panākt atšķirīgu lēmumu citā ES valstī.

Izņēmumi

Šie noteikumi neattiecas uz Dāniju, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

Tomēr Dānija, Islande, Norvēģija un Šveice piemēro 1980. gada Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem français Deutsch español português English . Nolaupīšanas gadījumus, kuros iesaistīta kāda no minētajām valstīm, izskata saskaņā ar šo konvenciju vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

Piemērs

Panāciet, ka aizgādības tiesības tiek ievērotas

Irēna un Vinčenco šķiras. Viņi 14 gadus dzīvojuši Itālijā. 2013. gadā Itālijas tiesa piešķir Vinčenco viņu meitas Alesandras aizgādības tiesības un nosaka, ka viņa provizoriski ievietojama bērnu namā Pizā. Tajā pašā dienā Irēna kopā ar savu meitu dodas uz Slovēniju.

Slovēnijas tiesa atzīst Itālijas tiesas spriedumu, un sāk procedūru, lai Alesandra tiktu atgriezta viņas tēvam, bet Irēna apstrīd lēmumu.

Slovēnijas tiesa Irēnai piešķir Alesandras aizgādības pagaidu tiesības, jo viņas ievietošana bērnu namā Itālijā varētu radīt neatgriezenisku psiholoģisku kaitējumu. Turklāt Alesandra izsaka vēlmi tiesvedības laikā palikt kopā ar savu māti Slovēnijā.

Vinčenco pārsūdz Slovēnijas tiesas lēmumu un uzvar. Alesandra tiek atgriezta savam tēvam Itālijā.

ES tiesību akti
  • Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku aizgādību čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.