Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 04/04/2016

family

Ja viens no vecākiem nolaupa bērnu

Ja jūsu bijušais partneris netaisni aizved jūsu bērnu uz citu ES valsti (bez jūsu atļaujas vai pretēji tiesu spriedumiem, kas pasludināti ES valstī, kurā dzīvojat jūs un jūsu bērns), varat ierosināt tiesvedību par to, lai bērnu atgūtu atpakaļ.

Vajadzīgos pasākumus jums var palīdzēt veikt centrālās iestādes , kas atbild par bērnu starptautisku nolaupīšanu.

Kad valstī, uz kuru bērns ir aizvests, sāksies tiesvedība, šīs valsts tiesas liks bērnu atvest atpakaļ — ar nosacījumu, ka būs izpildītas visas juridiskās prasības.

Iespējamie izņēmumi

  • ja valstī, kur bērns dzīvoja līdz tam, bērnam var draudēt briesmas;
  • ja bērns ir pietiekami vecs, lai spētu paziņot, ka viņš nevēlas atgriezties.

Teorētiski tiesvedības laikā gan jums, gan jūsu bērnam jādod iespēja tikt uzklausītam tiesā.

Spriedumu par aizgādību nav iespējams atcelt, nolaupot bērnu un vēršoties citas ES valsts tiesā ar prasību pārskatīt iepriekšējo spriedumu par aizgādību.

Ja vēlaties panākt, lai aizgādības spriedums tiktu atcelts, jums jāvēršas tās valsts tiesā, kur šis spriedums tika izdots.

Izņēmumi

Šie noteikumi neattiecas uz Dāniju un EEZ valstīm (Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici).

Dānija, Islande, Norvēģija un Šveice ir parakstījušas 1980. gada Hāgas Konvenciju par bērna nolaupīšanu français English, un nolaupīšanas gadījumi, kas saistīti ar šīm valstīm, tiek izskatīti saskaņā ar šo konvenciju vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

 

Piemērs no dzīves

Aizgādības tiesības tiek ievērotas

Irēna un Vinčenco Itālijā nodzīvoja 14 gadus, bet tagad šķiras. 2007. gadā Itālijas tiesa Vinčenco piešķīra aizgādību pār viņu meitu Alessandru un prasīja, lai viņu uz laiku ievietotu bērnu namā Pizā. Tajā pašā dienā Irēna ar meitu devās ceļā uz Slovēniju.

Slovēnijas tiesa atzina Itālijas tiesas spriedumu un sāka procedūru, lai aizsūtītu Alessandru atpakaļ pie tēva, bet Irēna bija pret šo spriedumu.

Minot bērna vislabākās intereses, Slovēnijas tiesa Irēnai piešķīra pagaidu aizgādību pār Alessandru, pamatojoties uz to, ka viņas ievietošana bērnunamā Itālijā varētu radīt neatgriezenisku traumu. Turklāt Alessandra bija izteikusi vēlēšanos tiesas prāvas laikā Slovēnijā palikt kopā ar māti.

Vinčenco Slovēnijas tiesas spriedumu pārsūdzēja un prāvā uzvarēja. Alessandru nosūtīja atpakaļ uz Itāliju.

ES tiesību akti
  • Jurisdikcija, spriedumu atzīšan un īstenošana laulības lietās un lietās par vecāku atbildību čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.