Navigációs útvonal

Frissítve : 04/04/2016

family

Gyermek szülő általi jogellenes elvitele

Ha volt házastársa, illetve élettársa közös gyermeküket jogellenesen (azaz az Ön engedélye nélkül, illetve az Ön és a gyermek lakhelye szerinti EU-tagállam bírósága által hozott döntéssel ellentétesen) másik uniós tagországba viszi, Ön bírósági eljárást indíthat annak érdekében, hogy gyermekét visszaszerezze.

A szükséges lépések megtételéhez segítséget kérhet a gyermekek külföldre történő jogellenes elvitele ügyében illetékes központi hatóságoktól .

Amint megindul a bírósági eljárás abban az országban, ahová házastársa, illetve élettársa a gyermeket jogellenesen magával vitte, az ottani bíróság ítéletében elrendeli majd, hogy a gyermeket vissza kell vinni Önhöz – feltéve, hogy teljesülnek az ehhez szükséges jogi követelmények.

A fentiek alól kivételt képezhet az az eset, ha:

  • a gyermek elhelyezése az eredeti lakhely szerinti országban veszélyt jelenthet a gyermekre nézve;
  • a gyermek elég idős ahhoz, hogy kijelentse, nem kíván a felügyeleti joggal rendelkező szülőhöz visszatérni.

Elvileg mind a gyermek számára, mind annak a szülőnek a számára, akinek eredetileg odaítélte a bíróság a gyermeket, lehetővé kell tenni, hogy az eljárás során a bíróság meghallgassa őket.

Ebből következik, hogy a felügyeleti jog kérdésében az egyik EU-tagországban meghozott bírósági ítéletet a döntéssel elégedetlen szülő nem helyeztetheti úgy hatályon kívül, hogy a gyermeket jogellenesen másik uniós tagállamba viszi, és ott az elhelyezés ügyében bírósági pert indít.

Ha Ön elégedetlen a felügyeleti joggal kapcsolatos döntéssel, annak az országnak a bíróságához kell fordulnia, ahol a határozatot meghozták.

Kivételek

A fenti szabályok nem vonatkoznak Dániára, illetve az EGT-tagországokra (Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra).

Dánia, Izland, Norvégia és Svájc is aláírta viszont 1980-ban a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló ún. Hágai Egyezményt français English, ezért az említett országokat érintő, gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos ügyekben – más nemzetközi megállapodásokkal együtt – ez az egyezmény az irányadó.

 

Konkrét eset

A felügyeleti jog védelmében

Irena és Vincenzo 14 éven keresztül Olaszországban élt. A pár jelenleg válófélben van. 2007-ben az olasz bíróság Vincenzónak ítélte a pár közös gyermeke, Alessandra feletti felügyelet jogát, és elrendelte, hogy a gyermeket ideiglenesen egy Pisában található gyermekotthonban helyezzék el. Az ítélet kihirdetésének napján Irena a lányával együtt Szlovéniába utazott.

A szlovén bíróság helyt adott az olasz bíróság határozatának, és visszaviteli eljárást indított, ám az anya nem fogadta el a döntést.

A gyermek érdekére hivatkozva a szlovén bíróság ideiglenes felügyeleti jogot ítélt meg az anyának azon az alapon, hogy a gyermek maradandó lelki sérülést szenved, ha gyermekotthonban helyezik el Olaszországban. Maga Alessandra is Szlovéniában akart maradni édesanyjával a bírósági eljárás ideje alatt.

Vincenzo fellebbezett a szlovén bíróság határozata ellen, és megnyerte a pert. Az ügy azzal zárult, hogy Alessandrát visszavitték Olaszországba.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz