Navigointipolku

Päivitetty : 04/04/2016

family

Oman lapsen kaappaaminen

Jos entinen puolisosi on vienyt yhteisen lapsenne yhdestä EU-maasta toiseen luvatta (ilman lupaasi tai vastoin sen EU-maan tuomioistuimen päätöstä, jossa sinä ja lapsesi asutte), voit viedä asian oikeuteen, jotta lapsesi palautettaisiin huostaasi.

Saat lisätietoja ja neuvoja kansainvälisiä lapsikaappauksia käsitteleviltä oman maasi viranomaisilta .

Kun asia on viety oikeuteen siinä maassa, johon lapsesi on luvattu tuotu, sen tuomioistuimet määräävät lapsen palauttamisesta, mikäli tarvittavat oikeudelliset vaatimukset täyttyvät.

Poikkeuksia

  • jos lapsi saattaa olla vaarassa siinä maassa, josta hänet on kaapattu
  • jos lapsi on riittävän vanha päättämään, ettei hän halua palata.

Sekä lapsella että laillisella huoltajalla on yleensä oikeus tulla kuulluksi tuomioistuimessa tapauksen käsittelyn yhteydessä.

Huoltajuuspäätöstä ei voi yrittää kumota EU:n alueella kaappaamalla lapsen ja anomalla huoltajuutta toisen EU-maan tuomioistuimelta.

Jos haluat kumota huoltajuutta koskevan päätöksen, sinun on valitettava asiasta samalle tuomioistuimelle, joka on tehnyt päätöksen.

Poikkeuksia

Lapsikaappauksia koskevia EU-sääntöjä ei sovelleta Tanskassa eikä ETA-maissa (Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä).

Tanska, Islanti, Norja ja Sveitsi ovat kuitenkin allekirjoittaneet vuodelta 1980 peräisin olevan Haagin lapsikaappaussopimuksen français English, joten näihin maihin liittyviä kaappauksia käsitellään kyseisen sopimuksen ja muiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

 

Esimerkkitapaus

Näin huoltajuusoikeuden toteutumisesta huolehditaan

Irena ja Vincenzo ovat eroamassa oleva pari, joka on asunut Italiassa 14 vuotta. Heillä on tytär, Alessandra. Vuonna 2007 Vincenzosta tuli Alessandran huoltaja italialaisen tuomioistuimen päätöksellä. Samalla tuomioistuin määräsi, että Alessandra sijoitetaan aluksi Pisassa sijaitsevaan lastenkotiin. Samana päivänä Irena matkusti tyttärensä kanssa Sloveniaan.

Slovenialainen tuomioistuin tunnusti italialaisen tuomioistuimen tekemän päätöksen ja ryhtyi palauttamaan Alessandraa isälleen, mutta Irena vastusti tätä.

Lapsen etuun vedoten slovenialainen tuomioistuin määräsi Irenan Alessandran väliaikaiseksi huoltajaksi sillä perusteella, että italialaiseen lastenkotiin sijoittaminen voisi tuottaa lapselle peruuttamatonta henkistä vahinkoa. Alessandra oli Slovenian tuomioistuimen oikeuskäsittelyn aikana myös ilmoittanut haluavansa jäädä äitinsä luo.

Vincenzo valitti slovenialaisen tuomioistuimen päätöksestä, ja Alessandra palautettiin Italiaan.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa