Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 17/10/2016

family

Lapserööv

Kas teie partner on viinud teie lapse ilma teie loata või kohtuotsuse vastaselt teise ELi liikmesriiki?

Lapse tagasi saamiseks võite algatada kohtumenetluse. Keskasutused saavad teid aidata vajalike sammude tegemisel. Otsige rahvusvaheliste lapseröövijuhtumitega tegelevaid keskasutusi.

Kui teie juhtum vastab juriidilistele nõuetele, otsustab selle liikmesriigis kohus, kuhu teie laps viidi, kas ta tuleks tagasi saata.

Võimalikud erandid:

  • kui laps võib olla ohus riigis, kus ta elas enne oma röövimist;
  • kui laps on piisavalt vana, et kinnitada, et ta ei taha tagasi pöörduda.

Nii teil kui ka teie lapsel peaks menetluse raames olema võimalus kohtus oma seisukohti esitada.

Kohtuotsuse muutmine

Kui soovite hooldusõigust käsitlevat otsust muuta, peate pöörduma kohtusse riigis, kus see tehti.

Te ei saa hooldusõigust käsitlevat kohtuotsust muuta nii, et röövite lapse ning lasete teise ELi liikmesriigi kohtul teha hooldusõiguse kohta teistsuguse otsuse.

Erandid

Ülaltoodud eeskirju ei kohaldata Taanis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ega Šveitsis.

Siiski kohaldavad Taani, Island, Norra ja Šveits 1980. aasta Haagi konventsiooni lapseröövi kohta français Deutsch español português English . Nende riikidega seotud lapseröövijuhtumeid menetletakse selle konventsiooni või muude rahvusvaheliste lepingute alusel.

Näide

Hooldusõigusest kinnipidamise tagamine

Irena ja Vincenzo elasid Itaalias 14 aastat, kuid nüüd on neil käsil lahutus. 2013. aastal andis Itaalia kohus Vincenzole nende tütre Alessandra hooldusõiguse ning nõudis, et viimane viidaks ajutiselt Pisas asuvasse lastekodusse. Samal päeval sõitis Irena koos tütrega Itaaliast Sloveeniasse.

Sloveenia kohus tunnustas Itaalia kohtu otsust ning alustas menetlust, et Alessandra viidaks tagasi isa juurde. Irena ei olnud otsusega nõus.

Sloveenia kohus andis Irenale Alessandra ajutise hooldusõiguse, sest lapse paigutamine Itaalias asuvasse lastekodusse oleks võinud talle põhjustada pöördumatut psühholoogilist kahju. Samuti avaldas Alessandra Sloveenias toimunud kohtumenetluse käigus soovi jääda oma ema juurde.

Vincenzo kaebas Sloveenia kohtu otsuse edasi ja võitis. Alessandra saadeti tagasi Itaaliasse.

ELi õigusaktid
  • Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid