Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 04/04/2016

family

Lapsevanema sooritatud lapserööv

Kui teie endine partner on teie lapse ebaseaduslikult viinud ühest ELi liikmesriigist teise (ilma teie loata või rikkudes teie ja teie lapse elukohaks oleva ELi liikmesriigi kohtu otsuseid), võite lapse tagasisaamiseks algatada kohtumenetluse.

Rahvusvaheliste lapseröövidega tegelevad keskasutused saavad teid vajalike sammude tegemisel aidata.

Kui menetlus algatatakse riigis, kuhu laps viidi, nõuavad sealsed kohtud lapse tagasiviimist – tingimusel, et kõik õiguslikud nõuded on täidetud.

Võimalikud erandid

  • kui laps võib olla ohus riigis, kus ta elas enne oma röövimist;
  • kui laps on piisavalt vana, et kinnitada, et ta ei taha tagasi pöörduda.

Põhimõtteliselt peaksite nii teie kui ka teie laps saama menetluse raames võimaluse kohtus oma seisukohti esitada.

Te ei saa hooldusõigust käsitlevat kohtuotsust muuta, röövides lapse ning lastes teise ELi liikmesriigi kohtul teha hooldusõiguse kohta teistsuguse otsuse.

Kui soovite hooldusõigust käsitlevat otsust muuta, peate pöörduma kohtusse riigis, kus asjaomane otsus tehti.

Erandid

Asjaomaseid eeskirju ei kohaldata Taani ega EMP riikide (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) suhtes.

Taani, Island, Norra ja Šveits on alla kirjutanud 1980. aasta Haagi konventsioonile lapseröövi kohta français English. Nimetatud riikidega seotud lapseröövijuhtumeid käsitletakse vastavalt kõnealusele konventsioonile või muudele rahvusvahelistele lepingutele.

 

Näide

Hooldusõigusest kinnipidamise tagamine

Irena ja Vincenzo elasid Itaalias 14 aastat, kuid nüüd on neil käsil lahutus. 2007. aastal andis Itaalia kohus Vincenzole nende tütre Alessandra hooldusõiguse ning nõudis, et viimane viidaks ajutiselt Pisas asuvasse lastekodusse. Samal päeval lahkus Irena koos tütrega Itaaliast Sloveeniasse.

Sloveenia kohus tunnustas Itaalia kohtu otsust ning alustas menetlust, mille tulemusena Alessandra viidaks oma isa juurde, kuid Irena ei olnud selle otsusega nõus.

Võttes aluseks lapse huvid, andis Sloveenia kohus Irenale Alessandra ajutise hooldusõiguse. Otsust põhjendati sellega, et Alessandra panemine Itaalias lastekodusse võib talle põhjustada pöördumatu trauma. Samuti avaldas Alessandra Sloveenias toimunud kohtumenetluse käigus soovi jääda oma ema juurde.

Vincenzo kaebas Sloveenia kohtu otsuse edasi ja võitis. Alessandra saadeti tagasi Itaaliasse.

ELi õigusaktid
  • Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid