Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 04/04/2016

family

Απαγωγή τέκνου από γονέα

Αν ο/η πρώην σύντροφός σας πήρε παράνομα το παιδί σας σε μια άλλη χώρα της ΕΕ (χωρίς την άδειά σας ή παραβιάζοντας τις δικαστικές αποφάσεις του κράτους μέλους όπου ζείτε εσείς και το παιδί σας), μπορείτε να κινήσετε δικαστική διαδικασία για την επιστροφή του.

Οι κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις διεθνείς απαγωγές παιδιών μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες.

Μόλις κινηθεί η διαδικασία στη χώρα στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί, τα δικαστήρια της χώρας αυτής θα διατάξουν την επιστροφή του παιδιού, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις.

Πιθανές εξαιρέσεις

  • αν το παιδί ενδεχομένως διατρέχει κίνδυνο στη χώρα όπου ζούσε πριν από την απαγωγή
  • αν το παιδί είναι αρκετά μεγάλο για να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει.

Κατά κανόνα, πρέπει να δοθεί τόσο σε εσάς όσο και στο παιδί σας δυνατότητα ακρόασης από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δεν μπορείτε να ανατρέψετε απόφαση για την επιμέλεια παιδιού με την απαγωγή του και την προσφυγή σε δικαστήριο χώρας άλλης από αυτή που εξέδωσε την αρχική απόφαση για την επιμέλεια.

Για να προσπαθήσετε να ανατρέψετε απόφαση για την επιμέλεια παιδιού, πρέπει να προσφύγετε σε δικαστήριο της χώρας όπου εκδόθηκε η αρχική απόφαση για την επιμέλεια.

Εξαιρέσεις

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τη Δανία ή τις χώρες του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία).

Η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Χάγης του 1980 σχετικά με την απαγωγή παιδιών français English και οι υποθέσεις απαγωγής που αφορούν τις χώρες αυτές εμπίπτουν στη σύμβαση αυτή ή άλλες διεθνείς συμφωνίες.

 

Μια αληθινή ιστορία

Σεβασμός των δικαιωμάτων επιμέλειας

H Ιρένα και ο Βιτσένζο ζούσαν επί 14 χρόνια στην Ιταλία όταν ξεκίνησαν διαδικασία διαζυγίου. Το 2007, ιταλικό δικαστήριο έδωσε στον Βιτσένζο την επιμέλεια της κόρης τους Αλεσάντρα και διέταξε την προσωρινή της εγκατάσταση σε παιδικό ίδρυμα στην Πίζα. Την ίδια μέρα, η Ιρένα έφυγε με την κόρη της στη Σλοβενία.

Σλοβενικό δικαστήριο αναγνώρισε την απόφαση του ιταλικού δικαστηρίου και κίνησε τη διαδικασία επιστροφής του παιδιού στον πατέρα, αλλά η Ιρένα αντέδρασε στην απόφαση αυτή.

Επικαλούμενο το συμφέρον του παιδιού, το σλοβενικό δικαστήριο έδωσε την προσωρινή επιμέλεια της Αλεσάντρα στη μητέρα της, με το σκεπτικό ότι η τοποθέτηση του παιδιού σε παιδικό ίδρυμα στην Ιταλία θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτο τραύμα. Επίσης, η Αλεσάντρα εξέφρασε την επιθυμία της να παραμείνει με τη μητέρα της μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση στη Σλοβενία.

Ο Βιτσένζο άσκησε έφεση στην απόφαση του σλοβενικού δικαστηρίου και κέρδισε. Η Αλεσάντρα επέστρεψε στην Ιταλία.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές