Sti

Opdateret : 04/04/2016

family

Forældres bortførelse af børn

Hvis dit barn er blevet bortført af din tidligere samlever til et andet EU-land (uden din tilladelse eller i strid med en afgørelse truffet af domstolene i det EU-land, hvor du og barnet bor), kan du rejse sag for at få dit barn tilbage.

De centrale myndigheder med ansvar for internationale bortførelser af børn kan hjælpe dig med at tage de nødvendige skridt.

Når der er rejst sag i det land, dit barn er blevet bortført til, vil retten i dét land kræve, at barnet skal vende tilbage - hvis alle lovgivningskrav er opfyldt.

Mulige undtagelser

  • hvis barnet kan være i fare i det land, det boede i før bortførelsen
  • hvis barnet er gammelt nok til selv at bestemme, at det ikke vil tilbage.

Både du og dit barn har i princippet ret til at blive hørt af domstolen under sagen.

Du kan ikke omstøde en afgørelse om forældremyndighed ved at bortføre et barn og få en domstol i et andet EU-land til at træffe en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at få en afgørelse om forældremyndighed omstødt, skal du gå til domstolen i det land, hvor afgørelsen blev truffet.

Undtagelser

Disse regler gælder ikke i Danmark og EØS-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz).

Danmark, Island, Norge og Schweiz har i stedet undertegnet Haagerkonventionen fra 1980 om bortførelse af børn français English, og bortførelsessager, som involverer disse lande, behandles i henhold til denne konvention eller andre internationale aftaler.

 

Sagseksempel

Retten til forældremyndighed skal respekteres

Irena og Vincenzo har boet sammen i Italien i 14 år, men er nu ved at blive skilt. I 2007 gav en italiensk domstol Vincenzo forældremyndighed over deres datter, Alessandra, og krævede, at hun midlertidigt skulle anbringes på et børnehjem i Pisa. Samme dag forlod Irena Italien og tog sin datter med til Slovenien.

En slovensk domstol anerkendte den italienske retsafgørelse og indledte procedure for at sende Alessandra tilbage til faderen, men det modsatte Irena sig.

Under henvisning til barnets tarv gav den slovenske domstol Irena midlertidig forældremyndighed over Alessandra, fordi det kunne være et varigt traume for barnet at blive anbragt på et børnehjem. Desuden havde Alessandra givet udtryk for, at hun gerne ville blive hos sin mor under retssagen i Slovenien.

Vincenzo appellerede den slovenske domstols afgørelse og vandt. Alessandra blev derfor sendt tilbage til Italien.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning