Cesta

Aktualizováno : 04/04/2016

family

Únos dítěte rodičem

Pokud váš bývalý partner unese vaše společné dítě neprávem a bez vašeho svolení do jiné země EU (a poruší tak soudní rozhodnutí učiněné v zemi, kde s dítětem žijete), máte právo dát věc k soudu s cílem dosáhnout návratu dítě zpět k vám.

V takové situaci se můžete obrátit na orgány , které se mezinárodními únosy dětí rodičem zabývají. Získáte od nich informace o tom, jak postupovat.

Jakmile je zahájeno řízení v zemi, do které bylo vaše díte uneseno, tamější soudy nařídí jeho vrácení zpět, samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny všechny právní požadavky.

Výjimka může nastat,

  • pokud dítěti v zemi, kde žilo před únosem, hrozí nebezpečí.
  • pokud dítě již dosáhlo věku, kdy může samo prohlásit, že se vrátit nechce.

Vy i vaše dítě byste teoreticky měli mít možnost během řízení u soudu vypovídat.

Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nelze zvrátit únosem dítěte do jiné země EU a následným předložením dané věci soudu v zahraničí. Ten původní rozhodnutí změnit nemůže.

Tak může učinit pouze soud v zemi, kde bylo vydáno původní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Výjimky

Tato pravidla se nevztahují na Dánsko a země EHP (tj. Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).

Dánsko, Island, Norsko a Švýcarsko podepsaly Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 français English. Případy únosů dětí, které zahrnují jeden z uvedených států, se tak řeší v rámci této úmluvy a jiných mezinárodních dohod.

 

Příklad

Jak zajistit dodržování práv vyplývajících ze svěření dítěte do péče

Irena a Vincenzo spolu žili v Itálii 14 let. Před několika lety se rozhodli rozvést. Rozvodové řízení však stále ještě probíhá. V roce 2007 přiřkl italský soud péči o jejich dceru Alessandru Vicenzovi a nařídil, že bude dočasně umístěna v dětském domově v Pise. Ještě ted den však Irena s Alessandrou odjela z Itálie do Slovinska.

Slovinský soud uznal rozhodnutí italského soudu a zahájil řízení k navrácení Alessandry do péče otce. Irena však byla proti.

Slovinský soud poté svěřil Alessandru Ireně do dočasné péče, jelikož došel k závěru, že je to v nejlepším zájmu dítěte – její umístění do dětského domova v Itálii by jí totiž mohlo přivodit trvalé následky. Kromě toho vyjádřila Alessandra přání zůstat během trvání soudního řízení s matkou ve Slovinsku.

Vicenzo se proti rozhodnutí slovinského soudu odvolal a řízení vyhrál. Alessandra se tak vrátila zpátky do Itálie.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství