Cesta

Aktualizováno : 27/06/2014

family

Únos dítěte rodičem

Pokud váš bývalý partner unese vaše společné dítě neprávem a bez vašeho svolení do jiné země EU (a poruší tak soudní rozhodnutí učiněné v zemi, kde s dítětem žijete), máte právo dát věc k soudu s cílem dosáhnout návratu dítě zpět k vám.

V takové situaci se můžete obrátit na orgányбългарски (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv), které se mezinárodními únosy dětí rodičem zabývají. Získáte od nich informace o tom, jak postupovat.

Jakmile je zahájeno řízení v zemi, do které bylo vaše díte uneseno, tamější soudy nařídí jeho vrácení zpět, samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny všechny právní požadavky.

Výjimka může nastat,

  • pokud dítěti v zemi, kde žilo před únosem, hrozí nebezpečí.
  • pokud dítě již dosáhlo věku, kdy může samo prohlásit, že se vrátit nechce.

Vy i vaše dítě byste teoreticky měli mít možnost během řízení u soudu vypovídat.

Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nelze zvrátit únosem dítěte do jiné země EU a následným předložením dané věci soudu v zahraničí. Ten původní rozhodnutí změnit nemůže.

Tak může učinit pouze soud v zemi, kde bylo vydáno původní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Výjimky

Tato pravidla se nevztahují na Dánsko a země EHP (tj. Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).

Dánsko, Island, Norsko a Švýcarsko podepsaly Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Případy únosů dětí, které zahrnují jeden z uvedených států, se tak řeší v rámci této úmluvy a jiných mezinárodních dohod.

Příklad

Jak zajistit dodržování práv vyplývajících ze svěření dítěte do péče

Irena a Vincenzo spolu žili v Itálii 14 let. Před několika lety se rozhodli rozvést. Rozvodové řízení však stále ještě probíhá. V roce 2007 přiřkl italský soud péči o jejich dceru Alessandru Vicenzovi a nařídil, že bude dočasně umístěna v dětském domově v Pise. Ještě ted den však Irena s Alessandrou odjela z Itálie do Slovinska.

Slovinský soud uznal rozhodnutí italského soudu a zahájil řízení k navrácení Alessandry do péče otce. Irena však byla proti.

Slovinský soud poté svěřil Alessandru Ireně do dočasné péče, jelikož došel k závěru, že je to v nejlepším zájmu dítěte - její umístění do dětského domova v Itálii by jí totiž mohlo přivodit trvalé následky. Kromě toho vyjádřila Alessandra přání zůstat během trvání soudního řízení s matkou ve Slovinsku.

Vicenzo se proti rozhodnutí slovinského soudu odvolal a řízení vyhrál. Alessandra se tak vrátila zpátky do Itálie.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem