Навигационна пътека

Актуализация : 04/04/2016

family

Отвличане на дете от родител

Ако детето ви е незаконно отведено от бившия ви партньор от една страна от ЕС в друга (без ваше позволение или в нарушение на решения, взети от съдилищата в държавата от ЕС, в която живеете вие и детето), можете да започнете правни действия за връщане на детето при вас.

Централните органи , отговарящи за международните отвличания на деца, могат да ви помогнат да предприемете необходимите стъпки.

След започване на дело в страната, в която е отведено детето, съдът там ще нареди детето да бъде върнато, ако са спазени всички правни изисквания за това.

Възможни изключения

  • ако има вероятност детето да е в опасност в страната, в която е живяло преди отвличането;
  • ако детето е достатъчно голямо, за да декларира, че не желае да се върне.

На теория вие и детето трябва да получите възможност да бъдете изслушани от съда по време на делото.

Не можете да промените решение за предоставяне на родителски права, като отвлечете детето и поискате друго решение от съд в друга страна от ЕС.

Ако искате да промените решение за предоставяне на родителски права, трябва да го обжалвате в страната, в която е било взето.

Изключения

Тези правила не се отнасят до Дания и страните от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Вместо това Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария са страни по Хагската конвенция за отвличането на деца от 1980 г. français English и случаите на отвличания в тях се третират по тази конвенция или по други международни споразумения.

Лична история

Гарантиране на спазването на родителските права

След 14 години живот в Италия Ирена и Винченцо се развеждат. През 2007 г. италиански съд присъжда на Винченцо родителските права над тяхната дъщеря Алесандра и нарежда тя да бъде временно настанена в дом за деца в Пиза. На същата дата Ирена отива от Италия в Словения с дъщеря си.

Словенски съд признава нареждането на италианския съд и започва процедура по връщането на Алесандра на бащата, но Ирена се противопоставя на това решение.

Позовавайки се на интереса на детето, словенският съд присъжда временно родителските права върху Алесандра на Ирена с аргумента, че настаняването ѝ в дом за деца в Италия може да ѝ причини необратима травма. Освен това Алесандра е изразила желанието си да остане със своята майка по време на съдебните процедури в Словения.

Винченцо обжалва решението на словенския съд и печели. Алесандра е върната в Италия.

Законодателство на ЕС
  • Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети