Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 24/06/2015

KKK - Praktiline ettevalmistus vabatahtlikutööks

 • Kas mul on Euroopa vabatahtliku teenistuse juures vabatahtlikuks hakkamiseks vaja mingeid erioskusi?

  EI - Programm on avatud kõigile. Samuti läbite enne minekut asjakohase koolituse.

 • Soovin välismaal vabatahtlikuna töötada. Kust leian sellealast teavet ja nõu?

  Võtke ühendust oma riikliku ametiasutuse Deutsch English français või oma piirkonna SALTO teabekeskusega English järgmiste piirkondade puhul: Ida-Euroopa ja Kaukasus, Kagu-Euroopa ning Euroopa-Vahemere piirkond.

  Samuti võite tutvuda Euroopa vabatahtliku teenistuse Deutsch English français veebisaidiga ja Euroopa vabatahtliku teenistuse suunistega English.

 • Soovin töötada Euroopa vabatahtliku teenistuse liikmena Hispaanias. Kas ma pean sellisel juhul oskama rääkida hispaania keelt?

  EI - Kui keele algtasemel oskamine ei ole just vajalik oma sealsete ülesannete täitmiseks. Projekti ajal on teil olemas ka keeleline tugi - seega õpite seal viibides kindlasti mingil tasemel hispaania keelt.

 • Kas kindlustus on vajalik?

  JAH - kuid Euroopa vabatahtliku teenistuse liikmena on teil õigus tasuta erikindlustusele. Täpsustage asjaomaseid üksikasju teid lähetava organisatsiooniga.

 • Mis saab siis, kui mulle ei meeldi mu projekt Euroopa vabatahtliku teenistuse juures – kas ma võin sellest loobuda?

  Kui teie olukord on väga keeruline ning teie probleeme ei ole võimalik lahendada, on viimase võimalusena võimalik teie leping lõpetada.

 • Kas ma pean Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis osalemiseks ka midagi maksma?

  EI - Euroopa vabatahtliku teenistuse juures tegutsemiseks ei pea te midagi maksma.

 • Kas ELi liikmesriigid võivad piirata oma riiklikule vabatahtliku töö kavale juurdepääsu ning võimaldada selles osaleda vaid oma riigi kodanikel?

  JAH - riiklikud vabatahtliku töö kavad ei pruugi mittekodanikele avatud olla. Võtke teabe saamiseks ühendust korraldava asutusega.

 • Sooviksin minna Aasiasse. Kas mul on viisat vaja?

  VÕIMALIK - Vabatahtlikuna projektis osalemine ei vabasta teid riiklike viisaeeskirjade järgimisest. Uurige kõik vajalik kindlasti välja!

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid