Navigačný riadok

Aktualizované : 01/10/2014

education-youth

Ako nájsť dobrovoľnícky projekt

Ak chcete odísť do zahraničia prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby , musíte nájsť vhodnú vysielajúcu organizáciu. Na jej vyhľadanie môžete využiť tieto zdroje:

Vysielajúca organizácia vám pomôže s vypracovaním konkrétneho projektu a nájde vám miesto, ktoré zodpovedá vašim záujmom a časovým možnostiam. Nemusí to byť jednoduché, ale nevzdávajte sa - bude to stáť za to.

Príručka EVS obsahuje podrobné informácie o tom, kde začať a ako to celé funguje.

Pomoc a poradenstvo