Navigacijski put

Ažurirano : 29/05/2015

education-youth

Pronalaženje projekta za volontiranje

Ako želite posao u inozemstvu u okviru Europske volonterske službe, najprije u bazi podataka volonterskih poslova pronađite projekte za koje se aktivno traže volonteri. Ako ne uspijete pronaći projekt koji bi vas zainteresirao, pronađite organizaciju pošiljateljicu. Ako ne znate ni jednu, možete je pronaći na sljedećim mjestima:

Organizacija pošiljateljica pomoći će vam pri izradi projekta i pronalaženju volonterskog posla koji odgovara vašim interesima i vremenu koje imate na raspolaganju. To možda nije jednostavno, no ustrajte – isplati se!

U programu Erasmus+ français Deutsch italiano español English možete pronaći detaljne informacije o Europskoj volonterskoj službi za organizacije i mlade.

 

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje