Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 01/10/2014

education-youth

Αναζήτηση προγράμματος εθελοντισμού

Για να εργαστείτε στο εξωτερικό μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας πρέπει πρώτα να βρείτε φορέα αποστολής. Εάν δεν γνωρίζετε κανέναν, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις παρακάτω πηγές:

Ο φορέας αποστολής θα σας βοηθήσει να καταρτίσετε το δικό σας πρόγραμμα και να βρείτε την κατάλληλη θέση βάσει των ενδιαφερόντων σας και του χρόνου που διαθέτετε. Αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο να επιμείνετε.

Στον οδηγό της ΕΕΥ θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνετε, αλλά και γενικότερα για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.

Βοήθεια και Συμβουλές