Навигационна пътека

Откъде да започнете

 • Нужни ли са специални умения, за да бъда доброволец в Европейската доброволческа служба?

  НЕ - Програмата е отворена за всички. Преди да заминете, ще бъдете специално обучени.

 • Искам да бъда доброволец в чужбина. Къде мога да намеря информация и помощ?

  Свържете се с вашата национална агенция Deutsch English français или с вашия регионален център за информация SALTO English за Източна Европа и Кавказ, Югоизточна Европа и евро-средиземноморския район.

  Можете да разгледате и уебсайта на Европейската доброволческа служба Deutsch English français и наръчника за Европейската доброволческа служба English.

 • Искам да бъда доброволец в Испания по линия на Европейската доброволческа служба – трябва ли да говоря испански?

  НЕ - Oсвен ако не се изискват основни познания за конкретните задачи, които ще се извършват. По време на проекта ще ви бъде оказвана помощ от лингвисти, така че със сигурност ще научите малко испански по време на престоя си в страната.

 • Нужна ли ми е застраховка?

  Да - но като работещ за Европейската доброволческа служба имате право на определена безплатна застраховка. За подробности се обърнете към изпращащата ви организация.

 • Ако проектът по линия на Европейската доброволческа служба не ми хареса, мога ли да напусна?

  Ако положението ви е много трудно и проблемите не могат да бъдат решени, има начини за прекратяване на споразумението за доброволчество като последна мярка.

 • Трябва ли да плащам, за да участвам в проект на Европейската доброволческа служба?

  НЕ - Не трябва да плащате нищо, за да участвате в дейността на Европейската доброволческа служба.

 • Могат ли страните от ЕС да ограничават достъпа до техните национални доброволчески схеми само за свои граждани?

  Да - Не е задължително националните доброволчески схеми да бъдат отворени за чужденци. За да разберете какви са условията във вашия случай, свържете се с организиращия орган.

 • Искам да отида в Азия. Нужна ли ми е виза?

  ВЕРОЯТНО - Участието в доброволчески проект не ви освобождава от националните визови разпоредби. Make sure you do your research!

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган