Sökväg

Uppdaterat : 27/10/2016

education-youth

Utlandsstudier och utbytesprogram

Erasmus+ - studera eller praktisera utomlands

Om du studerar på högskolan kan du förlägga en del av dina studier utomlands eller praktisera på ett företag i ett annat land genom EU-programmet Erasmus+ .

Om du vill studera utomlands bör du först kontakta ditt eget universitet.

Det här gäller när du åker på ett Erasmus+ utbyte:

  • Du behöver inte betala några anmälnings- eller terminsavgifter till värduniversitet.
  • Dina utlandsstudier räknas som en del av din examen.
  • Du får EU-bidrag för boende- och resekostnader.

Får jag tillgodoräkna mig utlandsstudierna?

Ditt hemuniversitet måste godkänna dina utlandsstudier som en del av din examen förutsatt att du följer den studieplan som ni kommit överens om i förväg.

Gemensamma master- eller forskarutbildningar

Med programmet Erasmus Mundus kan du gå en master- eller forskarutbildning som ges gemensamt av universitet i olika EU-länder, eller i vissa fall utanför Europa. Du studerar eller forskar i minst två länder och får en gemensam, dubbel eller flerfaldig examen. Erasmus Mundus är öppet för studerande från hela världen.

Intresserad? Ta reda på vilka masterprogram English och forskarutbildningar English som ingår i Erasmus Mundus. På de olika programmens webbplatser kan du läsa mer om behörighetskrav och ansökningstider.

Partnerskap utanför EU:s gränser

Erasmus Mundus stöder också partnerskap mellan universitet i en rad länder och regioner i hela världen.

Europeiska studenter kan få bidrag för att studera i länder utanför EU, och utomeuropeiska studenter kan komma till EU-universitet. Ta reda på vilka Erasmus Mundus-partnerskap English du kan delta i. På de olika partnerskapens webbplatser kan du läsa mer om kurser, behörighetskrav och ansökningstider.

Är du intresserad av att studera i Australien, Japan, Nya Zeeland eller Sydkorea? Läs om EU:s utbildningssamarbete English

Kontakta ditt eget universitet

Ditt eget universitet deltar kanske i andra internationella utbyten. Om du vill veta mer om Erasmus+ och andra utbytesprogram kan du kontakta ditt universitets internationella kontor.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd