Navigacijski put

Ažurirano : 04/06/2015

education-youth

Priznavanje visokoškolskih diploma

Priznavanje diploma nije automatsko

Ne postoji mehanizam za automatsko priznavanje visokoškolskih diploma na razini EU-a. Ako želite upisati daljnji studij u drugoj državi EU-a, vjerojatno ćete morati obaviti postupak priznavanja svoje visokoškolske diplome ili stupnja u toj državi. Ako već znate da ćete jednoga dana htjeti studirati u drugoj državi, provjerite hoće li se vaša diploma tamo priznati.

Pojedinačne vlade država članica EU-a i dalje su nadležne za vlastite obrazovne sustave i mogu slobodno primjenjivati svoja pravila, uključujući hoće li priznati inozemne visokoškolske kvalifikacije ili ne.

Primjer

Doznajte hoće li država koju ste izabrali priznati vašu stranu diplomu

Kathrin je diplomirala u Njemačkoj. Nakon toga se preselila u Francusku u svrhu postiplomskog studija, no francuska nadležna tijela nisu priznala njezinu diplomu i zahtijevala su dokument francuskog sveučilišta kojm se potvrđuju njezine kvalifikacije. Jedno francusko sveučilište priznalo je istovjetnost njezine diplome sa stupnjem „licence” u francuskom sustavu, koji podrazumijeva 3 godine studija i obuhvaća manje gradiva nego njezin studij u Njemačkoj. Usprkos tome, Kathrin je morala dovršiti 2 godine dodiplomskog studija u okviru francuskog sustava prije nego što je mogla upisati postiplomski studij koji je željela.

„Uspoređivanje” diploma

U većini slučajeva moguće je dobiti „potvrdu o usporedivosti” visokoškolske diplome kojom se vaša diploma uspoređuje s diplomama sustava države članice u koju se selite. Potvrdu o usporedivosti možete zatražiti od ureda ENIC/NARIC u državi u kojoj želite obaviti procjenu „usporedivosti”. To može biti vaša matična država ako se u nju vraćate nakon studija u inozemstvu, ili druga država članica u koju se selite radi posla ili daljneg studija.

Ovisno o tome u kojoj se državi vrši procjena usporedivosti diploma i o njezinoj svrsi, procjenu diplome obavlja ured ENIC/NARIC ili diplomu proslijedi nadležnom tijelu.

Prije procjene provjerite:

 • koliki je trošak usluge, ako se naplaćuje
 • koliko će dugo procjena trajati – ovisno o državi, svrsi i složenosti vašeg predmeta mogla bi trajati između nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci
 • koju vrstu dokumenta ćete dobiti – istovjetan dokument ili izvješće o usporedivosti
 • što možete učiniti ako se ne slažete s procjenom (kako podnijeti žalbu).

Predaja dokumenata u Europass formatu (kao što je Dopunska isprava o studiju) može olakšati postupak usporedbe i priznavanja.

Stručne kvalifikacije

U ovom je tekstu riječ o akademskim kvalifikacijama. Priznavanje stručnih kvalifikacija u drugim državama članicama EU-a  tj. stručnih naziva  potrebnih za zvanja kao što su medicinska sestra ili pravnik, određuje se drukčijim skupom pravila.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  U ovom slučaju, 27 država članica EU-a i Islandija, Liechtenstein i Norveška

  Retour au texte en cours.