Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
  
	Twitter
  
	Dela på Google+
  
	linkedIn

Akademiska studier

Uppdaterat : 14/01/2014

education-youth

Sjukvård

Hälso- och sjukvård när du studerar utomlands

Är du EU-medborgare och ska studera i ett annat EU-land? Kontrollera med sjukförsäkringssystemet i ditt land om de ersätter kostnader för vård utomlands under hela studietiden.

En del länder ersätter bara vårdkostnader utomlands under en begränsad tid.  I så fall måste du registrera dig i studielandets offentliga sjukföräkringssystem eller skaffa en privat försäkring.

Även om ditt hemlands försäkring täcker din studievistelse utomlands måste du ha med dig ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort för att få  vård i landet och få ersättning för dina kostnader.

Intygen E 111 och E 128 gäller inte längre. Glöm inte att beställa det europeiska sjukförsäkringskortet i god tid innan du reser.

Tänk på att systemen ser olika ut i olika länder. I en del länder måste du betala hela kostnaden direkt och begära återbetalning i efterhand, medan du kanske är van vid ett helt kontantlöst system.

Europeiska sjukförsäkringskortet

Du beställer det europeiska sjukförsäkringskortet från din sjukförsäkringsinstitution. Om du omfattas av dina föräldrars eller din make/makas försäkring, kontaktar du deras institution.

Tänk på att du måste ha fått ditt europeiska sjukförsäkringskort innan du reser.

Äldre studerande och doktorander

I vissa fall kan det hända att din sjukförsäkringsinstitution inte ersätter vårdkostnaderna när du studerar utomlands.

  • Det är ofta fallet om du är äldre än 28 eller 30 år.
  • Om du är doktorand kan du betraktas som anställd i stället för studerande, beroende på varifrån du får din inkomst.

I så fall måste du teckna en privat sjukförsäkring eller ansluta dig till värdlandets sjukförsäkringssystem.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilka regler som gäller

Wim som är belgisk medborgare flyttade till Nederländerna för att läsa på universitetet. Han hade med sig ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort. Wim tänkte jobba deltid parallellt med studierna. Men i Nederländerna måste alla som har jobb betala den nationella grundsjukförsäkringen, även den som redan har ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort. Det kostar cirka 1 100 euro per år. Att jobba deltid visade sig därför löna sig sämre än vad Wim hade räknat med.

Mer hjälp?

Footnote

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.