Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Univerzita

Aktualizované : 14/01/2014

education-youth

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť počas štúdia v zahraničí

Ak ste občanom EÚ a chystáte sa ísť študovať do iného členského štátu EÚ, overte si vo vašej zdravotnej poisťovni, či vaše poistenie pokrýva aj náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí počas celého obdobia vášho štúdia.

Niektoré zdravotné poisťovne hradia náklady na zdravotnú starostlivosť v inej krajine iba počas obmedzeného obdobia.  V takom prípade sa budete musieť prihlásiť do systému verejnej zdravotnej starostlivosti v krajine vášho štúdia alebo sa poistiť v súkromnej zdravotnej poisťovni.

V prípade, že vaše poistenie je počas vášho štúdia v zahraničí platné, budete potrebovať európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám garantuje nárok na lekárske ošetrenie u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach verejného systému a na základe ktorého môžete žiadať o refundáciu nákladov na ošetrenie.

Európsky preukaz zdravotného poistenia nahrádza už neplatné formuláre E111 a E128.

Pripravte sa na rozdiely v systémoch zdravotnej starostlivosti: v niektorých krajinách sa napríklad platí za ošetrenie priamo u lekára, zatiaľ čo možno vo vašej krajine sa platby realizujú medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poisťovňou.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

O európsky preukaz zdravotného poistenia môžete požiadať vo vašej zdravotnej poisťovni alebo v poisťovni vašich rodičov resp. vášho manžela/manželky, ak ste závislá osoba.

Európsky preukaz zdravotného poistenia musíte získať pred vycestovaním do zahraničia.

Starší študenti a pracovníci

V niektorých prípadoch zdravotné poisťovne neuhrádzajú náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov, ktorí študujú v zahraničí:

  • Často ide o študentov, ktorí majú viac ako 28 alebo 30 rokov.
  • Niektorí študenti doktorandského štúdia sa v závislosti od zdroja financovania považujú za pracovníkov s pobytom v danom štáte.

V takomto prípade sa budete musieť poistiť v súkromnej zdravotnej poisťovni alebo sa prihlásiť do verejného systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny.

Príbeh

Naštudujte si miestne pravidlá sociálneho zabezpečenia

Wim je Belgičan, ktorý začal študovať na univerzite v Holandsku. Zobral si so sebou platný európsky preukaz zdravotného poistenia, ale zároveň chcel počas štúdia pracovať na čiastočný úväzok. V Holandsku však platí zákon, podľa ktorého je každý pracujúci povinný prihlásiť sa do systému základného verejného zdravotného poistenia, ktoré stojí približne 1 100 EUR ročne – a to aj vtedy, ak je vlastníkom platného európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pre Wima sa tak stala práca v Holandsku kvôli základnému zdravotnému poisteniu drahšia, ako očakával.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.