Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
  
	Twitter
  
	Udostępnij na google+
  
	Udostępnij na linkedIn

Uniwersytet

Ostatnia aktualizacja : 14/01/2014

education-youth

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna podczas studiów za granicą

Jeżeli jesteś obywatelem UE wyjeżdżającym na studia do innego kraju UE, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem w swoim kraju i dowiedz się, czy pokryje on koszty Twojej opieki zdrowotnej za granicą przez cały okres trwania studiów.

Niektórzy krajowi ubezpieczyciele pokrywają koszty opieki zdrowotnej za granicą tylko przez pewien czas. Jeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce w Twoim przypadku, powinieneś zarejestrować się w państwowym systemie opieki zdrowotnej w nowym kraju lub wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Przez cały okres, w którym podczas studiów za granicą będziesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym wykupionym w kraju ojczystym, będziesz musiał mieć przy sobie ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, aby otrzymać pomoc medyczną od lekarzy w nowym kraju i mieć później prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.

Wszystkie formularze E111 i E128 straciły ważność. Teraz musisz zwrócić się o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Przygotuj się na różnice między systemami w różnych państwach: na przykład w niektórych krajach za opiekę medyczną należy zapłacić u lekarza, podczas gdy Ty możesz być przyzwyczajony do systemu, w którym pacjent nie musi nic płacić.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz otrzymać od ubezpieczyciela, u którego posiadasz ubezpieczenie zdrowotne, lub u którego są ubezpieczeni Twoi rodzice lub współmałżonek, jeżeli pozostajesz na ich utrzymaniu.

Musisz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Społecznego przed  wyjazdem za granicę na studia.

Starsi studenci i pracownicy

Może się zdarzyć, że ubezpieczenie zdrowotne zapewnione przez ubezpieczyciela z kraju, z którego pochodzisz, nie będzie obejmować kosztów opieki medycznej poniesionych podczas studiów za granicą.

  • Często dzieje się tak w przypadku osób w wieku powyżej 28 lub 30 lat.
  • Istnieje również możliwość, że niektórzy studenci studiów doktoranckich zostaną uznani za pracowników rezydentów, a nie studentów, w zależności od źródła ich dochodów.

W takim przypadku będziesz musiał wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub zarejestrować się w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych w kraju przyjmującym.

Prawdziwa historia

Zapoznaj się z miejscowymi zasadami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych

Wim jest Belgiem, który wyjechał na studia do Holandii. Zabrał ze sobą ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wim chciał podjąć pracę na niepełny etat podczas studiów. Jednak w Holandii każda osoba pracująca musi obowiązkowo wykupić podstawowe krajowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości ok. 1100 euro rocznie, nawet jeżeli posiada ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Z powodu konieczności wykupienia takiego ubezpieczenia podjęcie pracy okazało się wiązać ze znacznie wyższymi kosztami, niż Wim początkowo przypuszczał.

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Footnote

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.