Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Sveučilišta

Ažurirano : 14/01/2014

education-youth

Zdravstvena skrb

Zdravstvena zaštita tijekom studija u inozemstvu

Ako ste građanin EU-a koji se sprema na studij u drugoj državi EU-a, provjerite hoće li zdravstveno osiguranje vaše matične države pokrivati troškove zdravstvene skrbi u inozemstvu tijekom cijelog studija.

Neki nacionalni zavodi za zdravstveno osiguranje pokrivaju troškove zdravstvene skrbi samo na ograničeno vrijeme.  Ako je to vaš slučaj, morat ćete se prijaviti na državni zavod za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj studirate ili zatražiti privatno zdravstveno osiguranje.

Ako zdravstveno osiguranje vaše matične države pokriva vaše zdravstvene troškove tijekom studija u inozemstvu, trebat će vam važeća Europska kartica zdravstvenog osiguranja kako biste se mogli liječiti kod lokalnih doktora i tražiti naknadu troškova.

Svi obrasci E111 i E128 sad su nevažeći. Odsad trebate podnijeti zahtjev za Europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Budite svjesni mogućih razlika u usporedbi s vašim nacionalnim zdravstvenim sustavom: u nekim državama, na primjer, račun za liječenje plaća se izravno doktoru, dok u vašem sustavu možda nema izravnog plaćanja.

Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Europsku karticu zdravstvenog osiguranja možete zatražiti od svog zavoda za zdravstveno osiguranje ili od zavoda vaših roditelja ili bračnog druga ako ste uzdržavani član obitelji.

Europsku karticu zdravstvenog osiguranja dužni ste pribaviti prije nego što krenete na studij u inozemstvo.

Stariji studenti i radnici

Neke troškove zdravstvene skrbi tijekom studija u inozemstvu zavod za zdravstveno osiguranje vaše matične zemlje neće pokriti:

  • To je često slučaj ako imate više od 28 ili 30 godina.
  • Neki postdiplomski studenti mogu imati status radnika a ne studenata, ovisno o izvoru financiranja studija.

U tom ćete slučaju trebati sklopiti privatno zdravstveno osiguranje ili zatražiti nacionalno zdravstveno osiguranje zemlje domaćina.

Primjer

Saznajte više o lokalnim propisima zdravstvenog osiguranja

Wim je belgijski državljanin na studiju u Nizozemskoj. Sa sobom je donio važeću Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Tijekom studija namjeravao je raditi u nepunom radnom vremenu. Međutim, u Nizozemskoj svi koji su u radnom odnosu moraju obvezatno sklopiti osnovno nacionalno zdravstveno osiguranje uz trošak od oko 1 100 eura godišnje, čak i ako imaju važeću Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Zbog troškova osnovnog zdravstvenog osiguranja zapošljavanje se za Wima pokazalo skupljim od očekivanog.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Footnote

U ovom slučaju 27 država članica EU-a + Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.