Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Ülikool

Ajakohastatud : 14/01/2014

education-youth

Tervishoid

Tervishoid välismaal õppides

Kui olete ELi kodanik, kes asub õppima mõnes teises ELi liikmesriigis, kontrollige, kas teie koduriigi tervisekindlustus katab tervishoiuteenuste kulud välismaal kogu teie õpingutel viibimise aja jooksul.

Mõned riiklikud tervisekindlustusvõtjad katavad tervishoiuteenuste kulud mõnes teises riigis vaid teatava aja jooksul.  Sellisel juhul peaksite end registreerima selle riigi tervishoiusüsteemis, kuhu te õppima asute või valima mõne eraravikindlustuse.

Kui teie koduriigi ravikindlustus katab teie tervishoiuteenuste kulud välismaal õppimise aja jooksul, peab teil kaasas olema kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart, et saada meditsiinilist abi kohalikelt arstidelt ning taotleda kulude hüvitamist.

Kõik E111 ja E128 vormid ei ole enam kehtivad. Nüüd peate taotlema Euroopa ravikindlustuskaarti.

Olge valmis erinevusteks võrreldes teie riikliku süsteemiga: mõnedes riikides nõutakse näiteks arsti juurde minnes eelnevat makset, samal ajal kui te olete ehk harjunud süsteemiga, mille puhul otsest arveldamist ei toimu.

Euroopa ravikindlustuskaart

Te võite saada Euroopa ravikindlustuskaardi ravikindlustusasutusest, kus te olete kindlustatud, või kus teie vanemad või abikaasa on kindlustatud juhul, kui te olete nende ülalpidamisel.

Te peate saama oma Euroopa ravikindlustuskaardi kätte enne välismaale õppima asumist.

Vanemad üliõpilased ja töötajad

Teie koduriigi tervisekindlustusasutus ei kata mõningatel juhtudel teie välismaal õppimise ajal ravikindlustuskulusid.

  • See on sageli nii, kui te olete vanem kui 28 või 30 eluaastat.
  • See on samuti tõenäoline doktorikraadi omandavate üliõpilaste puhul, keda käsitatakse kui residentidest töötajaid, sõltuvalt nende rahastamise allikast.

Sellisel juhul peate võtma eraravikindlustuse või registreerima end vastuvõtva riigi riiklikus tervishoiusüsteemis.

Näidisjuhtum

Tutvuge kohalike sotsiaalkindlustuse eeskirjadega

Wim on belglane, kes asus õppima Madalmaade ülikoolis. Ta võttis endaga kaasa kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi. Wim kavatses oma õpingute ajal töötada osalise tööajaga. Siiski on Madalmaades kohustuslik võtta riiklik tervisekindlustus (mis maksab umbes 1100 eurot aastas), kui inimene seal töötab, isegi juhul, kui tal on juba kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart. Sellise täiendava tervisekindlustuse maksumus muutis Wimile seal töötamise palju kulukamaks, kui ta oskas arvata.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Footnote

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.