Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Studium na univerzitě

Aktualizováno : 14/01/2014

education-youth

Zdravotní péče

Lékařská péče při studiu v zahraničí

Pokud se chystáte na studijní pobyt v jiné členské zemi EU, informujte se u své zdravotní pojišťovny, zda vám bude po celou dobu pobytu v zahraničí krýt náklady na lékařskou péči.

Některé pojišťovny takové pojištění poskytují pouze na omezenou dobu.  V takovém případě si budete muset zaregistrovat v systému zdravotního pojištění v cílové zemi a nebo si tam platit soukromé zdravotní pojištění.

Po dobu, kdy budete během studia kryti pojištěním své země, budete muset mít platný evropský průkaz zdravotního pojištění, který je třeba vždy předložit při ošetření a při žádání o proplacení výdajů vzniklých v souvislosti s lékařskou péčí.

Formuláře E111 ani E128 již neplatí. Evropský průkaz zdravotního pojištění je proto nutný.

Mějte na paměti, že zahraniční zdravotní systémy se často liší od toho, na co jste zvyklí doma. V některých zemích je třeba návštěvu u lékaře uhradit na místě v hotovosti, někde je vše později vyúčtováno přes pojišťovnu.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Tento průkaz získáte od pojišťovny, kde si platíte pojištění vy nebo vaši rodiče či manžel/manželka, jste-li vedeni jako osoba na nich závislá.

Průkaz je třeba si obstarat před odjezdem.

Starší studenti a pracovníci

Náklady na lékařskou péči vám někdy nemusí být pojišťovnou vaší země hrazeny:

  • Bývá tomu tak v případech, kdy dotyčné osobě ji bylo 28, respektive 30 let.
  • Doktorandi mohou být navíc v některých případech vedeni spíše jako pracovníci s trvalým pobytem (podle zdroje příjmu).

V takovém případě si musíte platit soukromé pojištění nebo se zaregistrovat v systému zdravotního pojištění dané země.

Ukázkový příběh

Informujte se o systému pojištění

Wim z Belgie odjel studovat do Nizozemska. Včas si u své pojišťovny obstaral evropský průkaz zdravotního pojištění. Během studia chtěl na částečný úvazek pracovat, aby si něco přivydělal. V Nizozemsku ale platí předpis, podle kterého si všechny výdělečně činné osoby musí platit minimální státní zdravotní pojištění, a to i v případě, že již mají od jiné pojišťovny evropský průkaz zdravotního pojištění. Tím, že Wim při studiu pracoval, se mu zvýšily náklady na pojištění.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.