Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Университети

Актуализация : 14/01/2014

education-youth

Здравни грижи

Здравни грижи по време на обучение в чужбина

Ако сте гражданин на ЕС, отиващ да учи в друга страна от Съюза, проверете дали здравноосигурителната институция във вашата страна ще поеме разходите за здравни грижи за вас в чужбина за целия период на вашето обучение.

Някои национални здравноосигурителни институции покриват разходи за здравни грижи в друга страна само за определено време.  Ако вашият случай е такъв, ще трябва да се регистрирате към държавната здравноосигурителна институция в страната, в която учите, или към частна здравноосигурителна институция.

Когато здравното ви осигуряване във вашата страна обхваща периода на обучение в чужбина, ще трябва да имате валидна Европейска здравноосигурителна карта със себе си, за да получавате медицинска помощ от местни лекари и да искате възстановяване на разходите.

Всички формуляри E111 и E128 вече са невалидни. Трябва да поискате да ви издадат Европейска здравноосигурителна карта.

Бъдете подготвени за различия с вашата национална система; например в някои страни лекарите изискват предварително заплащане, а вие може да сте свикнали със система, при която не се заплаща.

Европейска здравноосигурителна карта

Можете да получите Европейска здравноосигурителна карта от здравноосигурителната институция, в която сте осигурени, а ако сте финансово зависими - от институцията, в която са осигурени родителите или съпругът ви.

Трябва да получите вашата Европейска здравноосигурителна карта, преди да заминете да учите в чужбина.

По-възрастни учащи и работници

Понякога разходите ви за здравни грижи няма да бъдат покрити от здравноосигурителната институция във вашата страна по време на обучението ви в чужбина:

  • това се случва често, когато сте на възраст над 28 или 30 г.
  • възможно е също така някои докторанти да бъдат сметнати за постоянно пребиваващи работници, а не за учащи, в зависимост от източника на тяхното финансиране.

В такъв случай ще трябва да се осигурявате здравно в частна институция или в националната здравноосигурителна институция на приемащата страна.

Лична история

Осведомете се за местните правила за социално осигуряване

Вим е белгиец, който отива да учи в университет в Холандия. Със себе си той взема валидна Европейска здравноосигурителна карта. Вим планира да работи на непълно работно време през периода на обучението си. В Холандия обаче е задължително да се направи основната национална здравна осигуровка, която възлиза на около 1100 евро годишно, ако човек работи там, дори ако има валидна Европейска здравноосигурителна карта. Разходите за основната здравна осигуровка превръщат работата в по-скъпоструващ вариант, отколкото Вим е очаквал.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.