Navigointipolku

Päivitetty : 22/10/2014

education-youth

Korkeakoulujen lukukausimaksut ja taloudellinen tuki

Lukukausimaksut ja opintotuet

Yliopistojen lukukausimaksut English vaihtelevat huomattavasti eri maiden ja yliopistojen välillä. Eräissä EU-maissa korkea-asteen opinnot ovat maksuttomia, kun taas toisissa opiskelu yliopistossa voi olla varsin kallista. Myös taloudelliseen tukeen, kuten apurahoihin, opintotukeen ja -lainoihin, sovelletaan eri perusteita.

Lukukausimaksut ja opintotuet

Kun opiskelet yliopistossa toisessa EU-maassa, EU:n kansalaisena

  • sinulta ei voida pyytää korkeampia lukukausimaksuja
  • sinulla on oikeus saada lukukausimaksuja varten samat apurahat kuin maan omilla kansalaisilla.

Sama periaate ei välttämättä päde opintotukien ja -lainojen myöntämiseen, mutta jotkin maat myöntävät omasta aloitteestaan opintotukea ulkomaisille opiskelijoille.

Ulkomaiset opiskelijat, jotka jo asuvat maassa

Vaikka et ole opiskelumaasi kansalainen, mutta olet asunut maassa vähintään viisi vuotta, sinulla on oikeus opintotukeen samoin ehdoin kuin maan omilla kansalaisilla.

Taloudellinen tuki maittain

Euroopan komissio ei vastaa tälle sivulle linkitettyjen kansallisten verkkosivujen sisällöstä.

Tietoa lukukausimaksuista ja ulkomaalaisille myönnettävistä tuista eri maissa:

Valitse:

Etsi ja vertaile tärkeimpiä opintotukia ja apurahoja EU-maissa (ja eräissä EU:n ulkopuolisissa maissa).

Lisätietoa ulkomailla opiskeleville myönnettävistä tuista saat myös oman maasi opetusministeriöstä.

Jos lähdet ulkomaille opiskelemaan, saatat saada opintotukea myös lähtömaastasi. Tämä riippuu oman maasi viranomaisista. Usein tällainen opintotuki myönnetään kuitenkin vain määräajaksi.

Esimerkkitapaus

Tarkista oman maasi opintotukea koskevat ehdot

Tanskalainen Johs päätti aloittaa kaksivuotiset maisteriopinnot Yhdistyneessä kuningaskunnassa opiskeltuaan ensin neljä vuotta Yhdysvalloissa. Tuohon aikaan Tanska myönsi opintotukea tanskalaisille opiskelijoille enintään kuudeksi vuodeksi. Ulkomailla opiskeleva tanskalainen saattoi kuitenkin saada opintotukea enintään neljäksi vuodeksi. Johs ei tiennyt tästä ehdosta. Koska hän oli saanut opintotukea neljän vuoden ajan Yhdysvalloissa opiskellessaan, hän ei valitettavasti enää saanut opintotukea Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettavien opintojensa ajaksi.

Apua ja neuvoja