Sökväg

Avgifter och studiemedel

 • Jag är dansk och vill studera i Tyskland, men universitetet där säger att jag måste betala en terminsavgift. Har inte EU-medborgare rätt att slippa avgiften när man studerar i ett annat EU-land?

  NEJ – EU-reglerna ger dig inte rätt att slippa terminsavgifterna utomlands! Reglerna säger bara att du ska behandlas på samma sätt som landets egna invånare. Om de tyska studenterna måste betala en terminsavgift måste du också det.

 • Jag kommer från Frankrike och vill studera i Irland. De irländska studenterna behöver inte betala någon terminsavgift. Slipper jag också betala?

  JA – Enligt EU:s regler har alla EU-medborgare rätt att utnyttja värdlandets utbildningssystem på samma villkor som landets egna invånare. I det här fallet ska alltså franska studenter behandlas på samma sätt som de irländska när det gäller terminsavgiften.

 • Mitt universitet i Skottland tar ut högre avgifter av mig (som är från England) än av skottarna och studenter från övriga EU-länder. Är inte det diskriminering som EU kan göra något åt?

  NEJ – Eftersom det gäller förhållandet mellan Storbritannien och dess invånare är det en rent intern fråga som inte har något att göra med EU:s lagar.

 • Jag är från Tjeckien och har bott i Storbritannien sedan jag var 12 år. Jag skulle vilja gå på universitetet här men har bara råd om jag får studiemedel. Var ska jag ansöka - hos de tjeckiska eller de brittiska myndigheterna?

  Hos de brittiska myndigheterna. EU-länderna måste ge utländska EU-medborgare som är permanent bosatta i landet samma stöd som de egna medborgarna får. Permanent bosatt innebär att du har bott i landet i minst fem år i rad.

  Om du har bott i Storbritannien i minst fem år då kursen börjar har du alltså rätt till samma studiestöd som brittiska studenter.

 • Jag är från Polen och har just tagit en kandidatexamen och vill nu gå en masterutbildning i Frankrike. Har jag rätt till studiemedel från Polen eller Frankrike?

  KANSKE - EU-länderna måste inte ge utländska studenter bidrag eller lån. De är inte heller skyldiga att ge de egna invånarna studiemedel för utlandsstudier.

  Det är helt och hållet de enskilda ländernas beslut. En del länders studiemedelssystem kan därmed begränsa invånarnas möjlighet att studera utomlands.

  Kontakta myndigheterna i båda länderna för att ta reda på vad du har rätt till.

 • Blir jag av med mitt studiestöd om jag studerar utomlands?

  KANSKE - Myndigheterna i ditt land bestämmer själva vad som gäller vid utlandsstudier. Hör med dem vad som gäller.

  Men om myndigheterna beviljar studiestöd för utlandsstudier får deras villkor inte begränsa din rätt att studera var du vill i EU.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet