Ścieżka nawigacji

Opłaty i pomoc finansowa

 • Jestem Duńczykiem i chciałbym studiować w Niemczech. Tamtejsza uczelnia żąda ode mnie jednak opłacenia czesnego. Czy obywatele UE studiujący w innym kraju UE nie są zwolnieni z opłat za naukę?

  NIE - Przepisy UE nie zwalniają Cię z płacenia czesnego! Jednakże stanowią one, że musisz być traktowany tak samo jak obywatele kraju, w którym chcesz studiować. W tym przypadku jeżeli niemieccy studenci muszą opłacać czesne, Ty również musisz to robić.

 • Jestem Francuzem i chciałbym studiować w Irlandii. Skoro irlandzkie uniwersytety nie pobierają czesnego od obywateli Irlandii, to czy ja również mam prawo do zwolnienia z opłat?

  TAK - Zgodnie z prawem unijnym wszyscy obywatele UE mają prawo do korzystania z systemu kształcenia w kraju goszczącym na tych samych zasadach, co obywatele tego kraju. W tym przypadku oznacza to, że obywatele Francji powinni być traktowani w taki sam sposób jak studenci z Irlandii, jeśli chodzi o pobieranie czesnego.

 • Mój uniwersytet w Szkocji nakłada na mnie (jestem Anglikiem) wyższe opłaty niż na studentów pochodzących ze Szkocji i z innych krajów UE. Czy nie jest to przykład dyskryminacji, z którym mógłbym zwrócić się o pomoc do UE?

  NIE - Ponieważ dotyczy to relacji między Wielką Brytanią a jej obywatelami, jest to kwestia czysto wewnętrzna i nie ma żadnego związku z prawem unijnym.

 • Jestem Czechem, ale mieszkam w Wielkiej Brytanii od kiedy skończyłem 12 lat. Chciałbym pójść tutaj na studia, ale jest to uzależnione od otrzymania stypendium. Do kogo powinienem się o nie zwrócić - do władz czeskich czy brytyjskich?

  Przede wszystkim organy brytyjskie - Rządy krajów UE muszą w takim samym stopniu wspierać obywateli innych krajów (obywateli UE), którzy na stałe przebywają w danym kraju, co własnych obywateli. Stały pobyt oznacza 5-letni stały pobyt w danym kraju.

  Dlatego jeżeli w dniu rozpoczęcia zajęć minie co najmniej 5 lat, od kiedy zamieszkałeś w Wielkiej Brytanii, będziesz uprawniony do takiego samego stypendium na pokrycie kosztów utrzymania co brytyjscy studenci.

 • Jestem Polakiem i właśnie skończyłem studia licencjackie w Polsce. Chciałbym rozpocząć studia magisterskie we Francji. Czy mogę otrzymać stypendium naukowe od Polski lub od Francji?

  ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ - Rządy krajów UE nie są zobowiązane do przyznawania stypendiów ani pożyczek studentom z innych krajów Unii. Nie mają też obowiązku wspierania swoich obywateli, którzy zdecydowali się na studia za granicą.

  Decyzje te są podejmowane przez każdy rząd niezależnie: w niektórych krajach stypendia na pokrycie kosztów utrzymania ograniczają swobodę studiowania za granicą.

  Skontaktuj się z władzami w obu krajach, aby dowiedzieć się, jaką pomoc mógłbyś od nich uzyskać.

 • Czy stracę moje stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, jeżeli wyjadę na studia za granicę?

  ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ - Od rządu Twojego kraju zależy, czy przyzna Ci stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, jeżeli wyjedziesz na studia za granicę. Dowiedz się, jakie przepisy obowiązują w tej kwestii.

  Jednak jeżeli Twój rząd przyzna Ci pomoc, będzie musiał zagwarantować, że zasady dotyczące kwalifikowania się do jej otrzymywania nie doprowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia Twojej swobody przemieszczania się.

Pomoc i porady