Kruimelpad

Collegegeld en studiefinanciering

 • Ik heb de Deense nationaliteit en wil gaan studeren in Duitsland. Volgens de Duitse universiteit moet ik collegegeld betalen. EU-burgers die in een ander EU-land gaan studeren zijn toch vrijgesteld van collegegeld?

  NEE - Het EU-recht biedt geen vrijstelling van collegegeld! Volgens de EU-regels heeft u wel recht op dezelfde behandeling als de burgers van het land waar u wilt gaan studeren. Als Duitse studenten collegegeld betalen, moet u dat ook doen.

 • Ik heb de Franse nationaliteit en wil gaan studeren in Ierland. Ierse universiteiten zijn gratis voor de Ieren. Geldt dat ook voor mij?

  JA - Volgens het EU-recht hebben alle EU-burgers recht op toelating tot het onderwijsstelsel van andere EU-landen, onder dezelfde voorwaarden als de burgers van een land. Een Franse student in Ierland heeft dus recht op dezelfde behandeling als een Ierse student op het vlak van het collegegeld.

 • Ik kom uit Engeland en het collegegeld dat ik aan mijn Schotse universiteit moet betalen is hoger dan voor Schotten en studenten uit andere EU-landen. Is dat geen discriminatie? Kan de EU me hierbij helpen?

  NEE - Dit is een interne zaak tussen het Verenigd Koninkrijk en zijn onderdanen. Het heeft dus niets te maken met het EU-recht.

 • Ik heb de Tsjechische nationaliteit maar woon al sinds mijn twaalfde in Groot-Brittannië. Ik wil gaan studeren maar kan dat alleen betalen als ik een beurs krijg. Waar moet ik een beurs aanvragen, in Tsjechië of Groot-Brittannië?

  In eerste instantie de Britse autoriteiten: EU-landen moeten burgers van andere EU-landen met een vast verblijfsrecht dezelfde mogelijkheden aanbieden als eigen burgers. Een vast verblijf betekent een ononderbroken verblijf van minstens vijf jaar.

  Als u dus vijf jaar of langer in Groot-Brittannië hebt gewoond op het moment dat de studie begint, hebt u recht op dezelfde studiebeurs als een Britse student.

 • Ik heb de Poolse nationaliteit, heb net mijn bachelor's gehaald in Polen en wil nu een master's gaan doen in Frankrijk. Heb ik recht op studiefinanciering in Polen of Frankrijk?

  DAT HANGT ERVAN AF - EU-landen zijn niet verplicht studiebeurzen of -leningen te geven aan studenten uit andere EU-landen, en ook niet aan eigen studenten die in het buitenland gaan studeren.

  De EU-landen zijn hierin volkomen vrij: sommige landen geven studiebeurzen aan studenten in het buitenland, andere niet.

  Neem contact op met de autoriteiten van beide landen om te weten waarop u recht heeft.

 • Verlies ik mijn studiebeurs als ik in het buitenland ga studeren?

  DAT HANGT ERVAN AF - EU-landen mogen vrij bepalen of ze studiebeurzen geven aan studenten in het buitenland, of niet. Neem contact op met de bevoegde instantie.

  Maar als u studiefinanciering krijgt, mogen de regels geen ongerechtvaardigde beperking inhouden van uw recht op vrij verkeer.

Hulp en advies