Navigācijas ceļš

Mācību maksa un finansiāla palīdzība

 • Esmu dānis un vēlos studēt Vācijā, bet turienes augstskola apgalvo, ka man vajadzēs maksāt par mācībām. Vai tad ES pilsoņi, kuri studē citā ES valstī, nav atbrīvoti no mācību maksas?

  - ES tiesību akti jūs neatbrīvo no mācību maksas. Tie paredz, ka pret jums jāizturas tāpat kā pret tās valsts pilsoņiem, kurā vēlaties studēt. Šajā gadījumā, ja Vācijas studentiem ir jāmaksā mācību maksa, arī jums tā ir jāmaksā.

 • Esmu francūzis un vēlos studēt Īrijā. Tā kā Īrijas augstskolas neprasa mācību maksu Īrijas pilsoņiem, vai man arī ir tiesības uz atbrīvojumu?

  - Saskaņā ar ES tiesību aktiem visi ES pilsoņi ir tiesīgi izmantot uzņēmējas valsts izglītības sistēmu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņi. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka pret Francijas pilsoņiem attiecībā uz mācību maksu ir jāizturas tāpat kā pret Īrijas studentiem.

 • Mana universitāte Skotijā iekasē no manis (esmu anglis) augstāku maksu nekā no vietējiem Skotijas iedzīvotājiem un studentiem no citām ES valstīm. Vai tā nav diskriminācija, kurā ES varētu man palīdzēt?

  NĒ - Attiecības starp Apvienoto Karalisti un tās valstspiederīgajiem ir pilnībā iekšējs jautājums, kas nekādi nav saistīts ar ES tiesību aktiem.

 • Esmu čehs un dzīvoju Apvienotajā Karalistē kopš 12 gadu vecuma. Vēlos šeit mācīties universitātē, bet varu to atļauties tikai tad, ja saņemu uzturnaudu. Kam man tā jāprasa - Čehijas vai Apvienotās Karalistes iestādēm?

  Pirmām kārtām Apvienotās Karalistes iestādēm. ES valstu valdībām ir jāsniedz tāds pats atbalsts ārvalstu (ES) pilsoņiem, kuri ir to pastāvīgie iedzīvotāji, kā saviem pilsoņiem. Būt pastāvīgajam iedzīvotājam nozīmē uzturēties piecus gadus bez pārtraukuma.

  Tāpēc, ja datumā, kad sākas mācības, būsit nodzīvojis Apvienotajā Karalistē vismaz piecus gadus, jums būs tiesības uz tādu pašu uzturnaudu kā britu studentiem.

 • Esmu polis, tikko ieguvu bakalaura grādu Polijā un tagad vēlos studēt maģistrantūrā Francijā. Vai man ir tiesības uz studiju stipendiju no Polijas vai Francijas?

  VARBŪT - ES valstu valdībām nav pienākuma piešķirt stipendijas vai aizdevumus studentiem no citām ES valstīm. Tām nav arī pienākuma atbalstīt savus pilsoņus, ja viņi izvēlas studēt ārvalstīs.

  Šādi lēmumi tiek pieņemti pilnībā pēc attiecīgās valdības ieskatiem. Dažu valstu sniegtās uzturnaudas ierobežo pilsoņu iespējas studēt ārvalstīs.

  Vērsieties abu valstu iestādēs, lai noskaidrotu, kādu palīdzību tās ir gatavas jums sniegt.

 • Vai zaudēšu uzturnaudu, ko man piešķīrusi mana valdība, ja došos studēt uz ārzemēm?

  IESPĒJAMS - Jūsu valdība var izvēlēties, vai piešķirt jums uzturnaudu, ja dodaties studēt uz ārzemēm. Jautājiet iestādēm, kādi ir noteikumi šajā jomā.

  Taču, ja valdība jums atbalstu piešķir, tai jānodrošina, lai piemērotības noteikumi nepamatoti neierobežotu jūsu pārvietošanās brīvību.

Palīdzība un padoms