Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-07-28

DUK. Universiteto mokesčiai ir finansinė parama

 • Esu danas ir noriu studijuoti Vokietijoje, bet universitetas, į kurį kreipiausi, man pasakė, kad turėsiu mokėti už mokslą. Ar kitoje ES šalyje studijuojantys ES piliečiai nėra atleidžiami nuo mokesčio už mokslą?

  NE – ES teisės aktai jūsų neatleidžia nuo mokesčio už mokslą! Tačiau juose nustatyta, kad jums turi būti sudarytos tokios pačios sąlygos, kaip ir tos šalies, kurioje norite studijuoti, piliečiams. Tokiu atveju, jeigu Vokietijos studentai privalo mokėti už mokslą, tas pats galioja ir jums.

 • Esu prancūzas ir norėčiau studijuoti Airijoje. Kadangi Airijos universitetai iš Airijos piliečių nereikalauja mokesčio už mokslą, ar aš taip pat neprivalau už jį mokėti?

   TAIP – pagal ES teisės aktus visi ES piliečiai turi teisę naudotis priimančiosios šalies švietimo sistema tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir jos piliečiai. Tai reiškia, kad Prancūzijos piliečiams turi būti taikomos tokios pačios nuostatos dėl mokesčio už mokslą kaip ir Airijos studentams.

 • Škotijos universitetas, kuriame studijuoju (esu anglas), iš manęs reikalauja didesnio mokesčio už mokslą nei iš Škotijos gyventojų ir kitų ES šalių studentų. Ar tai nėra diskriminacijos atvejis ir ar ES galėtų man padėti?

  NE – tai JK ir jos piliečių tarpusavio santykių klausimas. Tai vidaus politika, niekaip nesusijusi su ES teise.

 • Esu čekas ir gyvenu Jungtinėje Karalystėje nuo 12 metų. Norėčiau studijuoti šios šalies universitete, bet galėčiau tai padaryti tik tuo atveju, jeigu gaučiau stipendiją. Į ką turėčiau dėl jos kreiptis – į Čekijos ar Jungtinės Karalystės valdžios institucijas?

  Iš pradžių į JK institucijas – kitų ES šalių piliečiams, kurie yra nuolatiniai gyventojai, ES vyriausybės turi skirti tokią pačią paramą kaip savo šalies piliečiams. Nuolatinio gyventojo statusas įgyjamas po 5 nepertraukiamo gyvenimo šalyje metų. Taigi, jeigu tuo metu, kai prasidės mokslas, Jungtinėje Karalystėje būsite gyvenę 5 metus ar ilgiau, turėsite teisę į tokią pačią studento išlaikymo stipendiją, kaip ir studentai britai.

 • Esu lenkas, ką tik Lenkijoje baigiau bakalauro studijas, o dabar noriu siekti magistro diplomo Prancūzijoje. Ar turiu teisę gauti stipendiją iš Lenkijos arba Prancūzijos?

  GALBŪT – ES šalių vyriausybės neprivalo skirti stipendijų ar studijų paskolų studentams iš kitų ES šalių. Be to, jos neprivalo remti ir užsienyje nusprendusių studijuoti savo šalies piliečių.

  Tokio pobūdžio sprendimus atitinkamos vyriausybės priima visiškai savo nuožiūra: kai kuriose šalyse taikomos studijų stipendijų sąlygos riboja jų piliečių galimybes studijuoti užsienyje.

  Kreipkitės į abiejų šalių institucijas, kad išsiaiškintumėte, kokią pagalbą jos būtų linkusios jums suteikti.

 • Ar prarasiu savo šalies skiriamą studento išlaikymo stipendiją , jeigu išvyksiu studijuoti į užsienį?

  GALIMAS DAIKTAS – jūsų šalies vyriausybė gali nuspręsti, ar skirti jums studento išlaikymo stipendiją, ar ne, jeigu išvykstate studijuoti į užsienį. Pasiteiraukite valdžios įstaigų, kokios taisyklės galioja tokiu atveju.

  Tačiau, jei jūsų valdžios įstaigos vis tik nuspręs skirti paramą, jos turi užtikrinti, kad dėl skyrimo kriterijų nebūtų be pagrindo apribota jūsų judėjimo laisvė.

 • Esu Austrijos pilietis, Jungtinėje Karalystėje pagal dieninio mokymo programą studijuoju teisę. Paprašiau suteikti man studijų paskolą mokesčiui už mokslą padengti ir skirti studento išlaikymo stipendiją gyvenimo išlaidoms, bet mano prašymas nebuvo patenkintas. Ar turiu teisę gauti finansinę paramą Jungtinėje Karalystėje tokiu pačiu pagrindu kaip ir studentai britai?

  NE – turite teisę gauti tokias pačias stipendijas mokesčiui už mokslą padengti kaip ir JK piliečiai, bet automatiškai neįgyjate teisės į studento išlaikymo stipendiją tokiu pačiu pagrindu kaip JK piliečiai. ES šalys neprivalo suteikti išlaikymo paramos asmenims, kurie nelaikomi nuolatiniais gyventojais, nebent jie būtų priskiriami darbuotojų arba savarankiškai dirbančių asmenų kategorijai (arba nėra praradę tokio statuso) ar būtų jų šeimų nariai.
 • Esu prancūzas ir norėčiau studijuoti Čekijoje. Ar turėsiu tapti nuolatiniu Čekijos gyventoju, kad įgyčiau teisę mokėti tokį patį mokestį už mokslą kaip ir Čekijos studentai?

  NE – iš jūsų, kaip Prancūzijos piliečio, studijuojančio Čekijoje, pagal ES taisykles negali būti reikalaujama didesnio mokesčio už mokslą nei moka Čekijos piliečiai. Tačiau gali būti, kad neturėsite teisės iš Čekijos valdžios institucijų gauti studento išlaikymo stipendijos, jei nesate nuolatinis Čekijos gyventojas.
 • Ar ES įsisteigusi mokslo įstaiga turi teisę iš užsienio piliečių reikalauti didesnio mokesčio už mokslą nei iš savo piliečių? Pavyzdžiui, ar mokslo įstaiga Lenkijoje turi teisę iš Jungtinės Karalystės piliečio imti didesnį mokestį už mokslą nei iš Lenkijos piliečio?

  NE –  ES mokslo įstaigos negali diskriminuoti dėl pilietybės, todėl šiuo atveju Lenkijos mokslo įstaiga negali JK piliečiams taikyti didesnio mokesčio už mokslą nei Lenkijos piliečiams.
 • Esu čekas, jau pusantrų metų gyvenu ir dirbu Jungtinėje Karalystėje.  Paprašiau studijų stipendijos, bet, kadangi esu darbuotojas migrantas, man buvo pasiūlyta sumažinta stipendija. Juk turiu teisę gauti visą stipendiją?

  GALBŪT – galite turėti teisę į studijų stipendiją, jeigu jūsų mokslas susijęs su jūsų ankstesniu darbu. Tokiu atveju turėtumėte tokias pačias teises į stipendiją kaip ir studentai britai. Skiriamos stipendijos suma priklauso nuo namų ūkio pajamų – kuo didesnės pajamos, tuo mažesnė stipendija.

 

Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai