Naršymo kelias

Mokesčiai ir finansinė parama

 • Esu danas ir noriu studijuoti Vokietijoje, bet jos universitete man pranešė, kad turėsiu mokėti už studijas. Ar kitoje ES šalyje studijuojantys ES piliečiai nėra atleidžiami nuo mokesčio?

  NE - Pagal ES teisę tikrai nesate atleidžiamas nuo mokesčio už mokslą. Pagal jos nuostatas jums privaloma taikyti tas pačias sąlygas, kaip šalies, kurioje norite studijuoti, piliečiams. Taigi jei Vokietijos studentai turi mokėti už studijas, turite ir Jūs.

 • Esu prancūzė ir norėčiau studijuoti Airijoje. Kadangi Airijos universitetuose airiams už mokslą mokėti nereikia, ar ir aš turiu tokią teisę?

  TAIP - Pagal ES teisę visi ES piliečiai turi teisę naudotis priimančiosios šalies švietimo sistema tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip tos šalies piliečiai. Taigi šiuo atveju Prancūzijos piliečiams turėtų būti taikomos tos pačios mokėjimo už mokslą sąlygos, kaip ir Airijos studentams.

 • Už studijas Škotijos universitete man taikomas didesnis mokestis (esu anglė) negu škotams ir kitų ES šalių piliečiams. Ar tai nėra diskriminacija ir ar ES gali man padėti?

  NE - Tai Jungtinės Karalystės ir jos piliečių klausimas, taigi yra šalies vidaus reikalas ir jis nėra susijęs su ES teise.

 • Esu čekė ir gyvenu Jungtinėje Karalystėje nuo 12 metų. Norėčiau čia studijuoti universitete, bet tai galėčiau padaryti tik jei gaučiau stipendiją. Į kurios šalies - Čekijos ar JK - institucijas kreiptis dėl stipendijos?

  Iš pradžių į JK institucijas - užsienio (kitos ES šalies) piliečiams, kurie yra nuolatiniai gyventojai, ES vyriausybės turi skirti tokią pačią paramą, kaip savo šalies piliečiams. Nuolatiniais gyventojais laikomi 5 metus iš eilės šalyje gyvenantys asmenys.

  Taigi jei, skaičiuojant nuo Jūsų studijų pradžios dienos, JK gyvenate 5 ar daugiau metų, turite teisę gauti tokią pačią stipendiją gyvenimo išlaidoms, kaip JK studentai.

 • Esu lenkas, ką tik įgijau bakalauro laipsnį Lenkijoje ir dabar noriu pradėti magistrantūros studijas Prancūzijoje. Ar turiu teisę gauti kurios nors iš šių dviejų šalių stipendiją studijoms?

  GALBŪT - ES vyriausybės nėra įpareigotos teikti stipendijas ar paskolas kitų ES šalių studentams. Jos taip pat nėra įpareigotos remti savo šalies piliečius, nusprendusius studijuoti užsienyje.

  Šiuos sprendimus atitinkamos vyriausybės priima savo nuožiūra: kai kurios iš jų savo šaliems piliečiams teikia stipendijas gyvenimo išlaidoms su sąlyga, kad jie nestudijuos užsienyje.

  Susisiekite su abiejų šalių atitinkamomis institucijomis ir išsiaiškinkite, kaip jos jums gali padėti.

 • Ar prarasiu stipendiją gyvenimo išlaidoms, jei išvyksiu studijuoti į užsienį?

  GALI BŪTI, KAD TAIP - ar skirti stipendiją gyvenimo išlaidoms, jei studijuoti vykstate į kitą šalį, sprendžia Jūsų šalies vyriausybė. Dėl savo šalies taisyklių kreipkitės į ją.

  Tačiau, jei Jūsų šalies vyriausybė paramą skiria, ji privalo užtikrinti, kad paramos skyrimo taisyklėmis nebūtų nepagrįstai apribojama Jūsų judėjimo laisvė.

Pagalba