Navigációs útvonal

Tandíj és pénzügyi segítség

 • Dán állampolgár vagyok, és Németországban szeretném folytatni tanulmányaimat - az ottani egyetem szerint azonban tandíjat kell fizetnem. Az EU országainak állampolgárai nem tanulhatnak tehát tandíjmentesen más uniós országokban?

  NEM - Az EU joga nem mentesít a tandíjfizetés alól. Az uniós szabályozás azt biztosítja, hogy Ön ugyanolyan bánásmódban részesüljön abban az országban, ahol tanulni szeretne, mint az ottani állampolgárok. Ha tehát a német hallgatóknak kell tandíjat fizetniük, akkor Ön is tandíjköteles.

 • Francia állampolgár vagyok, és Írországban szeretnék tanulni. Az ír egyetemeken az ír állampolgároknak nem kell tandíjat fizetniük. Jogosult vagyok-e én is tandíjmentességre?

  IGEN - Az uniós jog értelmében az uniós polgárok a fogadó EU-tagország oktatási rendszerében ugyanolyan feltételekkel folytathatnak tanulmányokat, mint az adott ország saját állampolgárai. Ez azt jelenti, hogy francia állampolgárként Önt a tandíj tekintetében ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint az ír állampolgárságú hallgatókat.

 • Angol vagyok, és Skóciában járok egyetemre. Az egyetem magasabb tandíjat kér tőlem, mint a skóciai és a más uniós országokból származó hallgatóktól. Ez nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mellyel szemben az EU a segítségemre lehet?

  NEM - Mivel ebben az esetben az Egyesült Királyság és saját állampolgárai közötti kapcsolatról van szó, ez az ország belügye, amely nem tartozik az uniós jog hatálya alá.

 • Cseh állampolgár vagyok, és 12 éves korom óta az Egyesült Királyságban élek. Szeretnék itt egyetemre járni, de ösztöndíj nélkül nem tudom fedezni tanulmányaimat. Hova fordulhatok ez ügyben: a cseh vagy a brit hatóságokhoz?

  Elsősorban a brit hatóságokhoz - Az uniós tagállamoknak ugyanolyan mértékű támogatást kell nyújtaniuk a területükön állandó lakosnak minősülő külföldi uniós polgárok számára, mint amilyenben saját állampolgáraikat részesítik. Állandó lakos az, aki legalább 5 éve megszakítás nélkül a szóban forgó országban él.

  Ha tehát Ön az egyetemi év kezdetekor legalább 5 éve az Egyesült Királyságban lakik, jogosult arra, hogy ugyanakkora összegű megélhetési juttatást kapjon, mint a brit hallgatók.

 • Lengyel vagyok, és épp most fejeztem be az alapképzést Lengyelországban. Franciaországban szeretném megszerezni a mesterfokozatot. Jogosult vagyok-e lengyel vagy francia ösztöndíjra?

  LEHETSÉGES - Az EU kormányainak nem kötelességük, hogy ösztöndíjat vagy diákhitelt nyújtsanak más uniós országokból származó diákoknak, ahogy az sem, hogy saját állampolgáraik külföldi tanulmányait támogassák.

  Ezekben a kérdésekben a kormányok teljes mértékben saját belátásuk szerint döntenek. Egyes országok csak bizonyos feltételekkel vagy egyáltalán nem nyújtanak megélhetési juttatásokat azon állampolgáraiknak, akik külföldön végzik tanulmányaikat.

  Vegye fel a kapcsolatot mindkét ország illetékes hatóságaival, és érdeklődje meg tőlük, milyen támogatást hajlandóak nyújtani Önnek.

 • Elveszítem-e a megélhetési költségeket fedező állami ösztöndíjat, ha külföldön folytatom tanulmányaimat?

  LEHETSÉGES - Hazájának kormánya maga döntheti el, hogy nyújt-e megélhetési juttatásokat külföldön tanuló állampolgárai számára: érdeklődje meg a hatóságoktól, milyen szabályokat alkalmaznak erre vonatkozóan.

  Ha hazája ad ilyen támogatást, gondoskodnia kell arról, hogy a jogosultsági szabályok ne korlátozzák indokolatlanul a hallgatók szabad mozgását.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban / Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása