Διαδρομή πλοήγησης

Δίδακτρα και οικονομική βοήθεια

 • Είμαι Δανός και θέλω να σπουδάσω στη Γερμανία, αλλά το πανεπιστήμιο μού ζητά να πληρώσω δίδακτρα. Οι υπήκοοι της ΕΕ που σπουδάζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων;

  ΟΧΙ - Η νομοθεσία της ΕΕ δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων! Αυτό που προβλέπει είναι ότι θα πρέπει να έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας στην οποία θέλετε να σπουδάσετε. Στην περίπτωση αυτή, αν οι Γερμανοί φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα, θα πρέπει κι εσείς να πληρώσετε.

 • Κατάγομαι από τη Γαλλία και θέλω να σπουδάσω στην Ιρλανδία. Οι Ιρλανδοί υπήκοοι δεν πληρώνουν δίδακτρα στα ιρλανδικά πανεπιστήμια. Δικαιούμαι κι εγώ απαλλαγή;

  ΝΑΙ - Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ότι όλοι οι υπήκοοι της ΕΕ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής με τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι αυτής της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι Γάλλοι υπήκοοι πρέπει να πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα όπως και οι Ιρλανδοί φοιτητές .

 • Κατάγομαι από την Αγγλία και το πανεπιστήμιό μου στη Σκωτία με χρεώνει υψηλότερα δίδακτρα από εκείνα που χρεώνει στους φοιτητές που κατάγονται από τη Σκωτία ή από άλλες χώρες της ΕΕ. Δεν αποτελεί αυτό διακριτική μεταχείριση; Θα μπορούσε να με βοηθήσει η ΕΕ;

  ΟΧΙ - Δεδομένου ότι η περίπτωση αυτή αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπηκόων του, συνιστά καθαρά εσωτερικό ζήτημα και δεν άπτεται της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 • Είμαι Τσέχος και ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ηλικία των 12 ετών. Θα ήθελα να πάω στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, παρά μόνον αν πάρω υποτροφία. Από ποιον πρέπει να ζητήσω υποτροφία; Από τις τσεχικές ή τις βρετανικές αρχές;

  Κυρίως από τις βρετανικές αρχές - Tα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να παρέχουν στους υπηκόους τρίτων χωρών (πολίτες της ΕΕ) που διαμένουν μόνιμα σε αυτά την ίδια βοήθεια όπως και στους δικούς τους υπηκόους. Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αποκτάται μετά από πέντε χρόνια συνεχούς διαμονής.

  Έτσι, αν ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον για πέντε χρόνια πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος σπουδών που θέλετε να παρακολουθήσετε, δικαιούστε την ίδια υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης με τους Βρετανούς φοιτητές.

 • Κατάγομαι από την Πολωνία, μόλις πήρα το πτυχίο μου στη χώρα μου και θέλω να κάνω μεταπτυχιακό (μάστερ) στη Γαλλία. Δικαιούμαι να λάβω υποτροφία είτε από την Πολωνία είτε από τη Γαλλία;

  ΙΣΩΣ - Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να δίνουν υποτροφία σε φοιτητές από άλλες χώρες της ΕΕ. Δεν είναι επίσης υποχρεωμένες να δίνουν υποτροφία στους υπηκόους τους για να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

  Οι αποφάσεις αυτές εμπίπτουν αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας: οι υποτροφίες για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης που χορηγούν ορισμένες χώρες μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που περιορίζουν τη δυνατότητα των πολιτών τους να σπουδάζουν στο εξωτερικό.

  Επικοινωνήστε με τις αρχές και στις δύο χώρες για να πληροφορηθείτε τι είδους βοήθεια μπορούν να σας δώσουν.

 • Αν πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό, θα χάσω την υποτροφία που μου έχει χορηγήσει η χώρα μου για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης;

  ΠΙΘΑΝΩΣ - Εναπόκειται στη χώρα σας να αποφασίσει αν θα σας χορηγήσει υποτροφία σε περίπτωση που πάτε να σπουδάσετε στο εξωτερικό: ρωτήστε τους τι ισχύει σ΄αυτήν την περίπτωση.

  Ωστόσο, αν η χώρα σας δίνει υποτροφίες, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα το δικαίωμά σας για ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές