Sti

Afgifter og økonomisk støtte

 • Jeg er dansker og vil gerne læse i Tyskland - men det tyske universitet siger, at jeg skal betale undervisningsafgift. Er EU-borgere, som læser i et andet EU-land, ikke fritaget for undervisningsafgifter?

  NEJ - EU-retten fritager dig ikke fra undervisningsafgifter! Den siger derimod, at du skal have samme behandling som borgerne i det land, du vil læse i. Hvis tyske studerende skal betale undervisningsafgift, skal du derfor også.

 • Jeg er fra Frankrig og vil gerne læse i Irland. Når irske statsborgere ikke skal betale undervisningsafgift for at gå på universitetet, har jeg så også ret til at blive fritaget?

  JA - EU-retten siger, at alle EU-borgere har ret til at benytte værtslandets uddannelsessystem så samme vilkår som landets egne borgere. Franskmænd skal altså behandles på lige fod med irske studerende, når det gælder undervisningsafgifter.

 • Mit universitet i Skotland afkræver mig (som er englænder) højere undervisningsafgift end skotterne selv og studerende fra andre EU-lande betaler. Er der ikke tale om forskelsbehandling, som EU kan gøre noget ved?

  NEJ - Eftersom der er tale om forholdet mellem Det Forenede Kongerige og landets egne borgere, er det et rent internt anliggende, som ikke er omfattet af EU-retten.

 • Jeg er tjekke, men har boet i Storbritannien, siden jeg var 12. Jeg vil gerne gå på universitetet her, men har kun råd, hvis jeg får et stipendium. Skal jeg søge i Tjekkiet eller Storbritannien?

  Først og fremmest i Storbritannien - EU-landene skal give samme støtte til udenlandske statsborgere (fra EU-lande), der er fastboende, som til deres egne borgere. Man er fastboende efter 5 års uafbrudt ophold.

  Så hvis du har boet i Storbritannien i mindst 5 år på den dato, hvor undervisningen starter, er du berettiget til samme uddannelsesstøtte som britiske studerende.

 • Jeg er fra Polen, hvor jeg lige er blevet færdig som bachelor. Nu vil jeg tage en mastergrad i Frankrig. Kan jeg få SU i Polen eller Frankrig?

  MÅSKE - EU-landene er ikke forpligtet til at give uddannelsesstøtte eller -lån til studerende fra andre EU-lande. De er heller ikke forpligtet til at støtte deres egne statsborgere, hvis de vælger at læse i udlandet.

  Beslutningen er helt op til de pågældende landes myndigheder. Nogle landes uddannelsesstøtte begrænser deres borgeres muligheder for at læse i udlandet.

  Kontakt myndighederne i begge lande for at finde ud af, om de vil give dig støtte.

 • Mister jeg min SU, hvis jeg tager til udlandet for at læse?

  MULIGVIS - Myndighederne afgør, om de vil give dig uddannelsesstøtte til at læse i udlandet. Spørg dem, hvordan reglerne er.

  Hvis du kan få uddannelsesstøtte fra dit hjemland, skal myndighederne imidlertid sørge for, at støttereglerne ikke begrænser din frie bevægelighed unødigt.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed