Навигационна пътека

Такси и финансова помощ

 • Аз съм от Дания и искам да уча в Германия, но тамошният университет ме информира, че ще трябва да плащам такса за обучение. Гражданите на ЕС, учещи в друга държава от Съюза, не са ли освободени от такси?

  НЕ - Правото на ЕС не ви освобождава от такси за обучение! В него се посочва, че отношението към вас трябва да бъде същото както към гражданите на страната, в която искате да учите. В този случай, ако германските студенти трябва да плащат такси за обучение, и вие трябва да плащате такива.

 • Аз съм от Франция и искам да уча в Ирландия. Тъй като ирландците не плащат такси в местните университети, имам ли право и аз да не плащам такса?

  ДА - Съгласно законодателството на ЕС, всички граждани на Съюза имат право да използват образователната система на приемащата страна при същите условия като нейните граждани. В случая това означава, че френските граждани трябва да бъдат третирани като ирландските студенти по отношение на таксите за обучение.

 • Моят университет в Шотландия иска да плащам (аз съм от Англия) по-високи такси от тези, които плащат студентите от Шотландия и други страни от ЕС. Това не е ли случай на дискриминация, при който ЕС може да ми помогне?

  НЕ - Тъй като става дума за отношенията между Великобритания и нейните граждани, ситуацията е изцяло "вътрешна" и няма връзка с правото на ЕС.

 • Аз съм от Чехия, но живея във Великобритания от 12-годишна възраст. Искам да уча в британски университет, но мога да си го позволя само ако имам стипендия. От кого трябва да поискам стипендия - от чешките или от британските власти?

  На първо място от британските власти - държавите от ЕС трябва да оказват на чуждестранни граждани (граждани на ЕС), които са постоянно пребиваващи в страната, същата помощ като тази, която оказват на своите граждани. Постоянно пребиваване означава 5 години непрекъснато пребиваване.

  Това означава, че ако сте живели във Великобритания 5 или повече години към датата, на която започва обучението ви, имате право на същата стипендия за издръжка като британските студенти.

 • Аз съм от Полша, току-що получих бакалавърска степен там и искам да уча за магистър във Франция. Имам ли право на студентска стипендия от Полша или от Франция?

  МОЖЕ БИ - Държавите от ЕС не са задължени да предоставят стипендии или заеми на студенти от други държави. Също така те не са задължени да подпомагат гражданите на своите страни, ако те решат да учат в чужбина.

  Тези решения се вземат изцяло по преценка на съответните правителства: стипендиите за издръжка, отпускани от някои държави, ограничават възможностите на техните граждани да учат в чужбина.

  Свържете се с властите в двете страни, за да разберете каква помощ могат да ви окажат.

 • Аз съм от Чехия, но живея във Великобритания от 12-годишна възраст. Искам да уча в британски университет, но мога да си го позволя само ако имам стипендия. От кого трябва да поискам стипендия - от чешките или от британските власти?

  От британските власти - държавите от ЕС трябва да оказват на чуждестранни граждани (граждани на ЕС), които са постоянно пребиваващи в страната, същата помощ като тази, която оказват на своите граждани. Постоянно пребиваване означава 5 години непрекъснато пребиваване.

  Това означава, че ако сте живели във Великобритания 5 или повече години към датата, на която започва обучението ви, имате право на същата стипендия за издръжка като британските студенти.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган