Navigačný riadok

Aktualizované : 27/10/2016

education-youth

Podmienky prijatia na univerzitu

Ako občan EÚ máte právo študovať na ľubovoľnej univerzite v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci. Podmienky na prijatie sa však medzi krajinami a univerzitami výrazne líšia.

Univerzita v inom členskom štáte vám bez ohľadu na iné podmienky prijatia nemôže odmietnuť prístup k odbornej príprave alebo vzdelaniu na základe vašej štátnej príslušnosti.

Na poplatky a granty sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Jazykový test

Jednou z podmienok prijatia na univerzitu môže byť znalosť jazyka hostiteľskej krajiny, a preto od vás môžu v niektorých krajinách žiadať absolvovanie jazykového testu.

Univerzitné systémy podľa krajín

Pred svojím odchodom do krajiny, v ktorej chcete študovať, by ste si mali zistiť informácie o tamojšom systéme vyššieho vzdelávania.

Chcem študovať v tejto krajine:

Vybrať :

 • Belgicko - flámčina English
 • Belgicko - francúzština English
 • Bulharsko English
 • Cyprus English
 • Česká republika English
 • Dánsko English
 • Estónsko English
 • Fínsko English
 • Francúzsko francúzština English español
 • Grécko English
 • Holandsko English
 • Chorvátsko English
 • Island English
 • Írsko English
 • Lichtenštajnsko English
 • Litva English
  • Lotyšsko English
  • Luxembursko Deutsch français English
  • Maďarsko English
  • Malta English
  • Nemecko Deutsch español English
  • Nórsko English
  • Poľsko English
  • Portugalsko English
  • Rakúsko English
  • Rumunsko English
  • Slovensko English
  • Slovinsko English
  • Spojené kráľovstvo English
  • Španielsko español Deutsch English
  • Švédsko English
  • Taliansko English

Európska komisia nezodpovedá za obsah webových lokalít, na ktoré odkazuje táto stránka.

Príklad

Naštudujte si zahraničné systémy zápisu na vysoké školy

Battista z Talianska chcel študovať v Spojenom kráľovstve, ale keďže nevedel o existencii centralizovaného systému podávania prihlášok na univerzity (UCAS), zmeškal termín a musel počkať až do nasledujúceho akademického roka.

Takže namiesto toho, aby hneď po strednej škole nastúpil na univerzitu, nechtiac sa postaral o ročnú pauzu vo svojom vzdelávaní.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo