Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 07/10/2014

education-youth

Ammissjoni u dħul f'università

Bħala ċittadin tal-UE, għandek id-dritt li tistudja fi kwalunkwe università tal-UE bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini nazzjonali. Madankollu, il-kundizzjonijiet ta' dħul ivarjaw b'mod sinifikanti bejn il-pajjiżi u l-universitajiet individwali.

Irrispettivament minn kundizzjonijiet oħrajn ta' dħul, int ma tistax tiġi rifjutat aċċess għat-taħriġ jew għall-edukazzjoni f'pajjiż ieħor tal-UE minħabba n-nazzjonalità tiegħek.

Japplikaw reġoli speċjali għall-miżati u l-għotjiet ta' flus.

It-test tal-lingwa

L-għarfien tal-lingwa tal-pajjiż jista' jkun meħtieġ, għalhekk f'ċerti pajjiżi tal-UE tista' tintalab li tagħmel eżami tal-lingwa.

Is-sitemi tal-univesitajiet skont il-pajjiż

Jeħtieġlek tinforma ruħhek dwar is-sistema tal-edukazzjoni għolja fil-pajjiż fejn tixtieq titgħallem qabel ma tħalli pajjiżek.

Nixtieq nistudja:

Agħżel:

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tal-websajts nazzjonali llinkjati minn din il-paġna.

Storja bħala eżempju

Indaga dwar is-sistemi tar-reġistrazzjoni barranin

Battista mill-Italja xtaq jistudja fir-Renju Unit. Minħabba li ma kienx jaf dwar is-sistema ċentralizzata għall-applikazzjonijiet fl-univesitajiet (UCAS) ta' hemmhekk, hu ma ndunax bid-data ta' għeluq għall-applikazzjonijiet u kellu jistenna s-sena akkademika li jmiss biex japplika.

Dan wasslu għal sena sabbatika li ma kinitx ippjanata, minflok ma daħal dritt l-università wara li spiċċa l-istudji postsekondarji.

Għajnuna u pariri