Cesta

Aktualizováno : 27/10/2016

education-youth

Přístup k univerzitnímu vzdělání

Jako občan EU máte při studiu na vysoké škole v kterémkoli členském státě Unie nárok na stejné podmínky jako státní příslušníci dané země. Podmínky pro přijetí se však mohou v jednotlivých zemích i na jednotlivých školách výrazně lišit.

Bez ohledu na další vstupní požadavky vám však v zemích EU nesmí být odepřeno právo na vzdělání a odbornou přípravu kvůli vaší státní příslušnosti.

Školné a stipendia jsou předmětem zvláštních pravidel.

Jazyková zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu může být znalost jazyka. V některých zemích tak budete muset složit jazykovou zkoušku.

Vysoké školy v jednotlivých státech

Předtím, než do cílové země odjedete, měli byste se seznámit s jejím vzdělávacím systémem a způsobem fungování tamějších vysokých škol.

Zajímá mě:

Zvolte zemi:

 • Rakousko English
 • Belgie - nizozemsky hovořící část English
 • Belgie - frankofonní část English
 • Bulharsko English
 • Chorvatsko English
 • Kypr English
 • Česká republika English
 • Dánsko English
 • Estonsko English
 • Finsko English
 • Francie français English español
 • Německo Deutsch español English
 • Řecko English
 • Maďarsko English
 • Island English
 • Irsko English
 • Itálie English
 • Lotyšsko English
 • Lichtenštejnsko English
 • Litva English
 • Lucembursko Deutsch français English
 • Malta English
 • Nizozemsko English
 • Norsko English
 • Polsko English
 • Portugalsko English
 • Rumunsko English
 • Slovensko English
 • Slovinsko English
 • Španělsko español Deutsch English
 • Švédsko English
 • Spojené království English

Evropská komise neodpovídá za obsah uvedených internetových stránek.

Ukázkový příběh

Nepodceňujte přípravu

Loredana z Itálie si plánovala studium ve Spojeném království. Nepřečetla si ale, že v Británii mají pro podávání přihlášek centralizovaný systém (UCAS), a propásla termín. S podáním přihlášky proto musí čekat až na další akademický rok.

Místo toho, aby po střední škole rovnou nastoupila na univerzitu, musí nyní řešit, co bude tento školní rok dělat.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství