Cesta

Aktualizováno : 15/06/2015

education-youth

Přístup k univerzitnímu vzdělání

Jako občan EU máte při studiu na vysoké škole v kterémkoli členském státě Unie nárok na stejné podmínky jako státní příslušníci dané země. Podmínky pro přijetí se však mohou v jednotlivých zemích i na jednotlivých školách výrazně lišit.

Bez ohledu na další vstupní požadavky vám však v zemích EU nesmí být odepřeno právo na vzdělání a odbornou přípravu kvůli vaší státní příslušnosti.

Školné a stipendia jsou předmětem zvláštních pravidel.

Jazyková zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu může být znalost jazyka. V některých zemích tak budete muset složit jazykovou zkoušku.

Vysoké školy v jednotlivých státech

Předtím, než do cílové země odjedete, měli byste se seznámit s jejím vzdělávacím systémem a způsobem fungování tamějších vysokých škol.

Zajímá mě:

Zvolte zemi:

 • Rakousko English
 • Belgie - nizozemsky hovořící část English
 • Belgie - frankofonní část English
 • Bulharsko English
 • Chorvatsko English
 • Kypr English
 • Česká republika English
 • Dánsko English
 • Estonsko English
 • Finsko English
 • Francie français English español
 • Německo Deutsch español English
 • Řecko English
 • Maďarsko English
 • Island English
 • Irsko English
 • Itálie English
 • Lotyšsko English
 • Lichtenštejnsko English
 • Litva English
 • Lucembursko Deutsch français English
 • Malta English
 • Nizozemsko English
 • Norsko English
 • Polsko English
 • Portugalsko English
 • Rumunsko English
 • Slovensko English
 • Slovinsko English
 • Španělsko español Deutsch English
 • Švédsko English
 • Spojené království English

Evropská komise neodpovídá za obsah uvedených internetových stránek.

Ukázkový příběh

Nepodceňujte přípravu

Loredana z Itálie si plánovala studium ve Spojeném království. Nepřečetla si ale, že v Británii mají pro podávání přihlášek centralizovaný systém (UCAS), a propásla termín. S podáním přihlášky proto musí čekat až na další akademický rok.

Místo toho, aby po střední škole rovnou nastoupila na univerzitu, musí nyní řešit, co bude tento školní rok dělat.

Pomoc a poradenství