Sökväg

Antagning och villkor

 • Jag vill läsa på universitetet i ett annat land, men myndigheterna säger att jag först måste göra ett språktest. Kan de verkligen kräva det?

  JA - De har rätt att kräva att du ska göra ett språktest. Men reglerna måste dock vara rimliga och ta hänsyn till enskilda förhållanden, t.ex. om du har bott eller jobbat i ett land där man talar språket.

 • Jag har en nederländsk examen och vill fortsätta mina studier i Spanien. Men det spanska universitet säger att min examen inte motsvarar den spanska examen som normalt krävs för att bli antagen till kursen. Kan EU hjälpa mig?

  KANSKE - Det är EU-länderna själva som bestämmer om de ska godkänna utländska akademiska kvalifikationer. EU-kommissionen kan bara ingripa om

  • ett land inte erkänner examen och avslaget innebär en diskriminering på grund av nationalitet
  • ett land har oproportionerligt långa eller dyra förfaranden som begränsar din rätt att studera var du vill i EU.

  Enic/Naric-kontoret i värdlandet English (informationscentrum för akademiskt erkännande) kan kanske hjälpa till genom att kontakta motsvarande centrum i ditt land.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet