Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Podmienky prijatia

 • Chcem navštevovať univerzitu v inom štáte, ale podľa príslušných orgánov musím pred zápisom absolvovať jazykový test. Je to v poriadku?

  ÁNO - Príslušné orgány majú právo vyžadovať absolvovanie jazykového testu. Takéto pravidlo by však malo spĺňať zásadu proporcionality a malo by umožňovať výnimky v individuálnych prípadoch - napríklad, ak ste žili alebo pracovali v krajine, v ktorej sa daný jazyk používa.

 • V Holandsku som ukončil bakalárske štúdium a rád by som vo svojom štúdiu pokračoval v Španielsku. Univerzita v Španielsku však odmieta uznať môj holandský titul a preto sa nemôžem zapísať na kurzy, ktoré chcem absolvovať. Môžte mi pomôcť?

  MOŽNO - Uznávanie akademických kvalifikácií je vo výlučnej právomoci členských štátov. Európska komisia môže zasiahnuť len v prípade, ak:

  • odmietnutie uznania kvalifikácie predstavuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti;
  • neprimerane dlhé a nákladné postupy možno považovať za prekážky voľného pohybu osôb.

  O pomoc môžete požiadať centrum ENIC-NARIC v hosťovskej krajine English (celoeurópska sieť pre uznávanie akademických kvalifikácií), ktoré sa skontaktuje so svojimi partnermi vo vašej domovskej krajine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi