Navigačný riadok

Podmienky prijatia

 • Chcem navštevovať univerzitu v inom štáte, ale podľa príslušných orgánov musím pred zápisom absolvovať jazykový test. Je to v poriadku?

  ÁNO - Príslušné orgány majú právo vyžadovať absolvovanie jazykového testu. Takéto pravidlo by však malo spĺňať zásadu proporcionality a malo by umožňovať výnimky v individuálnych prípadoch - napríklad, ak ste žili alebo pracovali v krajine, v ktorej sa daný jazyk používa.

 • V Holandsku som ukončil bakalárske štúdium a rád by som vo svojom štúdiu pokračoval v Španielsku. Univerzita v Španielsku však odmieta uznať môj holandský titul a preto sa nemôžem zapísať na kurzy, ktoré chcem absolvovať. Môžte mi pomôcť?

  MOŽNO - Uznávanie akademických kvalifikácií je vo výlučnej právomoci členských štátov. Európska komisia môže zasiahnuť len v prípade, ak:

  • odmietnutie uznania kvalifikácie predstavuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti;
  • neprimerane dlhé a nákladné postupy možno považovať za prekážky voľného pohybu osôb.

  O pomoc môžete požiadať centrum ENIC-NARIC v hosťovskej krajine English (celoeurópska sieť pre uznávanie akademických kvalifikácií), ktoré sa skontaktuje so svojimi partnermi vo vašej domovskej krajine.

Pomoc a poradenstvo