Ścieżka nawigacji

Warunki dopuszczenia i stawiane wymogi

 • Chcę pójść na uniwersytet w innym kraju, ale tamtejsze władze wymagają, abym w tym celu przystąpił do egzaminu z języka. Czy mają do tego prawo?

  TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka. Jednak takie przepisy powinno się stosować w sposób proporcjonalny i w miarę możliwości stosować odstępstwa od nich w celu uwzględnienia indywidualnych okoliczności - na przykład jeżeli dana osoba pracowała lub mieszkała w kraju, w którym używa się danego języka.

 • Uzyskałem dyplom w Holandii i chciałbym kontynuować studia w Hiszpanii. Jednakże tamtejsza uczelnia odmawia uznania moich kwalifikacji za równoważne z kwalifikacjami hiszpańskimi zazwyczaj wymaganymi do przyjęcia na interesujący mnie kierunek. Czy możecie mi pomóc?

  TAKA SYTUACJA JEST MOŻLIWA - Uznanie kwalifikacji akademickich leży wyłącznie w gestii rządów krajowych. Komisja Europejska może interweniować jedynie w przypadku gdy:

  • odmowa uznania kwalifikacji oznacza dyskryminację ze względu na narodowość
  • procedura jest nieproporcjonalnie długa lub kosztowna i można ją uznać za ograniczającą swobodę przemieszczania się.

  Centrum ENIC-NARIC w kraju przyjmującym English (europejska sieć uznawania kwalifikacji akademickich) może Ci pomóc, kontaktując się z takim samym centrum w Twoim kraju.

Pomoc i porady