Kruimelpad

Toelatingseisen

 • Ik wil gaan studeren aan een universiteit in een ander EU-land. De autoriteiten eisen dat ik een taalexamen afleg. Mag dat?

  JA - De bevoegde autoriteiten hebben het recht een taalexamen te eisen voor toelating. Maar zo'n taalexamen moet wel in verhouding staan tot het doel ervan en men moet een uitzondering kunnen maken voor individuele omstandigheden, bv. als u al gewoond of gewerkt hebt in een land waar de taal in kwestie wordt gesproken.

 • Ik heb een Nederlands diploma en wil mijn studie voortzetten in Spanje, maar de Spaanse universiteit weigert mijn diploma te erkennen als gelijkwaardig aan het Spaanse diploma dat vereist is voor toelating tot de studie die ik wil volgen. Kunt u mij helpen?

  MISSCHIEN - Erkenning van academische diploma's is een bevoegdheid van de landen van de EU. De Europese Commissie kan alleen helpen als

  • een EU-land een diploma weigert te erkennen op grond van nationaliteit, en dus discrimineert
  • erkenningsprocedures zo lang of duur zijn dat ze kunnen worden beschouwd als een beperking van uw recht op vrij verkeer.

  Het ENIC-NARIC-centrum van het gastland English (een Europees netwerk voor de erkenning van diploma's) kan de zaak opnemen met het centrum in uw eigen land en u zo helpen.

Hulp en advies