Mogħdija tan-navigazzjoni

Kundizzjonijiet għall-ammissjoni u d-dħul

 • Nixtieq immur università f'pajjiż ieħor u l-awtoritajiet qed jitolbuni nagħmel eżami tal-lingwa. Jistgħu jagħmlu hekk?

  IVA - L-awtoritajiet relevanti huma intitolati jistaqsuk tagħmel eżami tal-lingwa. Madankollu, għandhom jiġu applikati regoli b'mod proporzjonat bil-possibilità ta' eċċezzjonijiet li jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi individwali - pereżempju, jekk tkunx għext jew ħdimt f'pajjiż fejn jintuża dak l-ilsien.

 • Għandi grad universitarju mill-Olanda u nixtieq inkompli l-istudji fi Spanja. Però, l-università Spanjola qed tirrifjuta li tirrikonoxxi l-kwalifika Olandiża li għandi bħala ekwivalenti għal dik Spanjola li s-soltu tkun meħtieġa għall-ammissjoni fil-kors li nixtieq nagħmel. Tistgħu tgħinuni?

  POSSIBILMENT - Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki akkademiċi huwa r-responsabbiltà esklussiva tal-gvernijiet nazzjonali. Il-Kummissjoni Ewropea tista' tintervjeni biss jekk:

  • iċ-ċaħda li jiġu rikonoxxuti l-kwalifiki tikkostitwixxi diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità
  • proċeduri li jkunu twal u għaljin iżżejjed jistgħu jiġu interpretati bħala restrizzjoni fuq il-libertà tal-movement tiegħek.

  Iċ-ċentru ENIC-NARIC fil-pajjiż li jkun se jospitak English (netwerk għar-rikonoxximent akkademiku madwar l-Ewropa kollha) jista' jkun kapaċi jgħinek billi jikkuntattja l-uffiċċju f'pajjiżek.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika