Navigācijas ceļš

Uzņemšana un iestāšanās nosacījumi

 • Vēlos mācīties citas valsts universitātē, un iestādes man tāpēc prasa nokārtot valodas pārbaudi. Vai iestādēm ir tādas tiesības?

  JĀ - Atbildīgajām iestādēm ir tiesības lūgt jūs nokārtot valodas pārbaudi. Taču šādi noteikumi ir jāpiemēro samērīgi, un ir iespējami izņēmumi, lai ņemtu vērā individuālos apstākļus - piemēram, ja esat dzīvojis vai strādājis šajā valstī un lietojis attiecīgo valodu.

 • Esmu ieguvis akadēmisko grādu Nīderlandē un vēlos turpināt studijas Spānijā. Taču turienes universitāte atsakās atzīt mana Nīderlandes diploma līdzvērtību Spānijas diplomam, kam jābūt iegūtam, lai uzņemtu manis izvēlētajā kursā. Vai varat palīdzēt?

  IESPĒJAMS - Akadēmiskā grāda atzīšana ir vienīgi valstu valdību kompetencē. Eiropas Komisija var iejaukties tikai, ja:

  • atteikums atzīt kvalifikāciju ir uzskatāms par diskrimināciju pilsonības dēļ;
  • ir nesamērīgi ilgas vai dārgas procedūras, kuras var interpretēt kā jūsu pārvietošanās brīvības ierobežošanu.

  Jums, iespējams, var palīdzēt ENIC-NARIC centrs uzņēmējā valstī English (Eiropas mēroga akadēmiskās atzīšanas tīkls), sazinoties ar savu pārstāvniecību jūsu valstī.

Palīdzība un padoms