Navigációs útvonal

Egyetemi felvételi követelmények

 • Szeretnék más uniós országban egyetemi tanulmányokat folytatni, ám ehhez a hatóságok szerint nyelvvizsgát kell tennem. Joguk van-e a hatóságoknak ilyen követelményt támasztani?

  IGEN - Az illetékes hatóságoknak joguk van felkérni Önt arra, hogy nyelvvizsgát tegyen. Ezt a szabályt azonban ésszerű határok közt kell alkalmazniuk, és bizonyos esetekben az egyéni körülményeket figyelembe véve esetlegesen kivételt tehetnek. Így például eltekinthetnek a vizsgától azok esetében, akik éltek, illetve dolgoztak olyan országban, ahol a lakosság beszéli a szóban forgó nyelvet.

 • Hollandiában szereztem diplomát, most pedig Spanyolországban szeretném folytatni a tanulmányaimat. Az ottani egyetem azonban nem ismeri el a spanyollal egyenértékűnek a holland képesítést, és az oklevél megléte felvételi követelménynek számít azon a szakon, amelyre be szeretnék iratkozni. Tud-e az EU ez ügyben segíteni?

  LEHETSÉGES - Az egyetemi oklevelek elismerése a tagállami kormányok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Európai Bizottság csak akkor léphet közbe, ha:

  • a képesítés elismerésének megtagadása állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül;
  • az aránytalanul hosszadalmas vagy költséges eljárások az Ön szabad mozgásának korlátozásaként értelmezhetők.

  Elképzelhető, hogy a fogadó ország ENIC-NARIC központja English (a felsőfokú végzettség elismerésével foglalkozó európai szintű hálózat) segíteni tud Önnek, az Ön országában működő partnerintézménnyel együttműködésben.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban / Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása