Navigacijski put

Ažurirano : 28/07/2015

Često postavljana pitanja - Upis na fakultet

 • Želio bih studirati u drugoj državi članici EU-a u kojoj nadležna tijela od mene zahtijevaju polaganje jezičnog testa. Imaju li pravo to zahtijevati?

  DA – Odgovarajuća nadležna tijela imaju pravo zahtijevati polaganje jezičnog testa. Međutim, ta bi se pravila trebala razmjerno primjenjivati, uz mogućnost iznimki, kako bi se u obzir mogle uzeti pojedinačne okolnosti, primjerice jeste li već živjeli ili radili u zemlji u kojoj ste se koristili tim jezikom.

 • Diplomirao sam u Nizozemskoj i želio bih nastaviti studij u Španjolskoj. Međutim, sveučilište kojem sam se obratio odbija priznati diplomu koju sam stekao u Nizozemskoj kao istovrijednu diplomi španjolskog sveučilišta koja je potrebna za upis na studij koji želim pohađati. Možete li mi pomoći?

  MOŽDA – Za priznavanje akademskih kvalifikacija isključivo su nadležne nacionalne vlade. Europska Komisija može poduzeti mjere samo u slučaju:

  • ako se odbijanje priznavanja kvalifikacija smatra diskriminacijom na temelju nacionalnosti
  • ako se nerazmjerno dugi ili skupi postupci mogu tumačiti kao ograničavanje slobode kretanja.

  Preko centra ENIC-NARIC English (mreža priznavanja akademskih kvalifikacija u Europi) u zemlji domaćinu možete stupiti u kontakt s istovjetnim centrom u vašoj zemlji.

 • Upravo sam završio srednju školu u svojoj zemlji. Mogu li bez visokog obrazovanja u matičnoj državi započeti studirati u drugoj državi članici EU-a?

  U načelu možete studirati u drugoj državi članici EU-a, no imajte na umu da svaka zemlja ima pravo odrediti razinu srednjoškolskog obrazovanja koje je potrebno za prijem na studij. Više o tome saznat ćete iz informacija koje će vam sveučilište na koje se želite upisati pružiti prije podnošenja prijave.
 • Koji su dokumenti potrebni za studiranje u drugoj državi članici?

  To ovisi o zemlji, sveučilištu i samom studiju. U pravilu trebali biste imati:

  • izvornike svih relevantnih akademskih kvalifikacija
  • životopis (primjerice životopis na temelju obrasca Europass English kojim se omogućuje predstavljanje obrazovnog puta na način razumljiv u cijeloj Europi).
 • Upisan sam na talijanskom sveučilištu. Mogu li se upisati i na njemačko sveučilište, a istodobno zadržati status studenta na talijanskom sveučilištu?  Navodno mi Italija neće dopustiti da budem upisan na dva sveučilišta istovremeno, čak i ako se drugo nalazi u EU-u. Dopušta li to Njemačka?

  To pitanje nije obuhvaćeno pravilima EU-a. Sveučilište ima pravo od svojih studenata zahtijevati redovito pohađanje predavanja. Dakle, moglo bi se smatrati da student ne može istovremeno biti upisan na dva jednako zahtjevna sveučilišna studija.

 

Pomoć i savjeti