Navigointipolku

Opiskeluoikeus ja pääsyvaatimukset

 • Haluan opiskella toisen maan yliopistossa, ja nyt viranomaiset vaativat minua osallistumaan kielikokeeseen. Onko heillä lupa tehdä niin?

  KYLLÄ - Viranomaisilla on oikeus pyytää sinua osallistumaan kielikokeeseen. Sääntöjen soveltamisen olisi kuitenkin oltava kohtuullista, ja yksilölliset poikkeukset on voitava sallia, jos olet esimerkiksi asunut tai ollut töissä maassa, jossa puhutaan kyseistä kieltä.

 • Olen suorittanut tutkinnon Alankomaissa ja haluaisin jatkaa opintojani Espanjassa. Espanjalaisen yliopiston mielestä alankomaalainen tutkintoni ei vastaa espanjalaista tutkintoa, joka on tavallisesti edellytyksenä haluamiini opintoihin hakemista varten. Voitteko auttaa?

  EHKÄ - Korkeakoulututkintojen tunnustamisesta vastaavat ainoastaan kansalliset viranomaiset. Euroopan komissio voi puuttua asiaan vain jos

  • tutkinnon tunnustamatta jättäminen on kansallisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää
  • suhteettoman pitkän tai kalliin menettelyn voidaan katsoa rajoittavan liikkumisvapauttasi.

  Kohdemaan ENIC/NARIC-keskus English, joka kuuluu Euroopan laajuiseen akateemisten tutkintojen tunnustamisverkostoon, voi auttaa sinua yhteistyössä oman maasi vastaavan keskuksen kanssa.

Apua ja neuvoja