Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 28/07/2015

KKK - Ülikooli vastuvõtt

 • Sooviksin õppida mõnes teises ELi liikmesriigis asuvas ülikoolis. Sealsed ametiasutused nõuavad mult esmalt keeletesti sooritamist. Kas neil on selleks õigus?

  JAH − asjakohased asutused saavad nõuda taotlejatelt keeletesti läbimist. Kuid neid eeskirju tuleks kohaldada proportsionaalselt. Samuti peaks olema võimalik teha erandeid, võttes arvesse isiklikke asjaolusid, nt kui te olete juba elanud või töötanud riigis, kus kasutatakse asjaomast keelt.

 • Sain ülikoolikraadi Madalmaades ja sooviksin jätkata oma õpinguid Hispaanias. Siiski ei tunnista ülikool, millega ma ühendust võtsin, minu Madalmaades saadud kvalifikatsiooni Hispaania asjaomasele kraadile vastavana, mis on nõutud asjaomasel kursusel osalemiseks. Kas saaksite aidata?

  VÕIB-OLLA − akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamine on ainult riikide valitsuste ülesanne. Euroopa Komisjon saab võtta meetmeid üksnes juhul, kui:

  • kvalifikatsiooni tunnustamisest keeldumise puhul on tegemist diskrimineerimisega kodakondsuse alusel;
  • ebaproportsionaalselt pikki või kulukaid menetlusi saab tõlgendada liikumisvabaduse piiramisena.

  ENIC-NARIC English (üleeuroopaline akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamise võrgustik) keskus vastuvõtvas riigis võib teid aidata, võttes ühendust asjaomase keskusega teie riigis.

 • Lõpetasin äsja keskkooli oma koduriigis. Kas saan alustada ülikooliõpinguid mõnes teises ELi liikmesriigis, ilma et oleksin eelnevalt alustanud kõrgkooliõpinguid oma koduriigis?

  Põhimõtteliselt saate asuda õppima mõnes teises ELi liikmesriigis asuvas ülikoolis. Kuid pidage meeles, et iga riik on vaba sätestama keskhariduse taseme, mis on nõutud ülikooli astumiseks. Seda selgitatakse asjaomase ülikooli poolt esitatavas vastuvõtueelses teabes.
 • Millised dokumente ma vajan teises ELi liikmesriigis õppimiseks?

  See sõltub riigist, ülikoolist ja kursusest endast. Üldjuhul peaks teil olema:

  • originaaldokumendid oma akadeemilise kvalifikatsiooni kohta;
  • elulookirjeldus (nt Europassi CV English, mille vorming võimaldab teil esitleda oma hariduslikku tausta viisil, mis oleks arusaadav kõikjal Euroopas).
 • Õpin Itaalia ülikoolis. Kas ma saan end registreerida Saksamaa ülikoolis, säilitades samal ajal oma staatuse üliõpilasena Itaalia ülikoolis?  Itaalia ülikooli sõnul ei saa ma olla registreeritud kahes ülikoolis samaaegselt, isegi juhul, kui ka teine ülikool asub ELis. Kas Saksamaal on see võimalik?

  See ei ole hõlmatud ELi eeskirjadega. See on õiguspärane, et ülikool nõuab oma üliõpilastelt korrapärast loengutel ja konsultatsioonides osalemist. Seega võib ta asuda seisukohale, ei üliõpilane ei saa olla samaaegselt registreeritud kahele võrdset koormust nõudvale ülikoolikursusele.

 

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid