Navigatsioonitee

Vastuvõtt ja vastuvõtu kriteeriumid

 • Soovin asuda õppima teises riigis asuvas ülikoolis ning ametiasutused nõuavad minult selleks keeletesti tegemist. Kas neil on selleks õigus?

  JAH - Asjakohastel asutustel on õigus teilt nõuda keeletesti tegemist. Siiski tuleb selliseid eeskirju kohaldada proportsionaalsel viisil, tehes vajadusel erandeid, et arvesse võtta konkreetset olukorda - näiteks kui olete elanud või töötanud riigis, kus räägitakse sama keelt.

 • Mul on Hollandis omandatud akadeemiline kraad ning ma soovin jätkata oma õpinguid Hispaanias. Kuid sealne ülikool keeldub minu Hollandi kvalifikatsiooni tunnistamisest võrdväärseks Hispaania omaga, mis on tavapäraselt vajalik, et minna minu soovitud kursusele. Kas saate aidata?

  SEE ON VÕIMALIK - Akadeemilise kvalifikatsiooni tunnustamine on liikmesriikide valitsuste ainupädevuses. Euroopa Komisjon võib sekkuda üksnes siis, kui:

  • kvalifikatsiooni tunnustamisest keeldumine väljendub diskrimineerimisena kodakondsuse alusel;
  • ebaproportsionaalselt pikki ja kulukaid menetlusi võib tõlgendada teie liikumisvabaduse piiramisena.

  ENIC-NARIC keskus vastuvõtvas riigis English (kogu Euroopat hõlmav akadeemilise tunnustamise võrgustik) võib aidata, võttes ühendust vastava ametiasutusega teie päritoluriigis.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega