Διαδρομή πλοήγησης

Όροι εισαγωγής

 • Θέλω να σπουδάσω σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας, αλλά μου ζητούν να περάσω τεστ γλώσσας. Έχουν αυτό το δικαίωμα;

  ΝΑΙ - Οι αρμόδιες αρχές έχουν δικαίωμα να σας ζητήσουν να περάσετε τεστ γλώσσας. Ωστόσο, οι σχετικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και να προβλέπουν πιθανώς εξαιρέσεις για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, όπως π.χ. ότι έχετε ζήσει ή εργαστεί σε χώρα στην οποία ομιλείται η συγκεκριμένη γλώσσα.

 • Έχω πτυχίο από ολλανδικό πανεπιστήμιο και θα ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Ισπανία. Tο ισπανικό πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζει όμως το ολλανδικό πτυχίο μου ως ισότιμο του ισπανικού, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή μου στο πρόγραμμα σπουδών που θέλω να παρακολουθήσω. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

  ΙΣΩΣ - Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνον εάν:

  • η άρνηση αναγνώρισης ενός τίτλου συνιστά διάκριση λόγω ιθαγένειας,
  • ή εάν δυσανάλογα χρονοβόρες ή δαπανηρές διαδικασίες θεωρείται ότι περιορίζουν το δικαίωμά σας για ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.

  Το κέντρο ENIC-NARIC στη χώρα υποδοχής English (ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων) πιθανώς μπορεί να σας βοηθήσει επικοινωνώντας με την ομόλογη αρχή στη χώρα σας.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές