Sti

Optagelse og adgangsbetingelser

 • Jeg vil gerne læse på universitetet i et andet land. Myndighederne kræver, at jeg skal gå op til en sprogprøve for at blive optaget. Kan de gøre det?

  JA - De kompetente myndigheder kan kræve, at du aflægger en sprogprøve. Reglerne skal dog anvendes forholdsmæssigt, og der kan gøres undtagelser af hensyn til den enkeltes forhold - f.eks. hvis du har boet eller arbejdet i et land, der bruger sproget.

 • Jeg har en hollandsk eksamen og vil gerne fortsætte mine studier i Spanien. Universitetet i Spanien vil imidlertid ikke anerkende, at mine hollandske kvalifikationer svarer til de spanske, der normalt kræves for at blive optaget på det kursus, jeg gerne vil følge. Kan I hjælpe?

  MULIGVIS - Anerkendelse af akademiske kvalifikationer er udelukkende de nationale myndigheder ansvarsområde. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis:

  • en afvisning af at anerkende kvalifikationer udgør forskelsbehandling på grund af nationalitet
  • uforholdsmæssigt lange og dyre procedurer kan fortolkes som en begræsning af din frie bevægelighed.

  ENIC-NARIC-centeret i værtslandet English (et europæisk netværk for anerkendelse af akademiske kvalifikationer) kan måske hjælpe gennem sin kontakt i dit hjemland.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed