Cesta

Podmínky přijetí a vstupní požadavky

 • Chci se přihlásit na vysokou školu v zahraničí a tamní úřady po mně vyžadují, abych nejdříve vykonal(a) jazykovou zkoušku. Mají na to právo?

  ANO - Příslušné úřady mají právo po vás jazykovou zkoušku vyžadovat. Takové pravidlo by však mělo být používáno přiměřeným způsobem a měl by existovat prostor pro výjimky, jež berou ohled na individuální situaci (jestliže jste už například předtím v této zemi žili, pracovali a aktivně místní jazyk používali).

 • Získal jsem vysokoškolský diplom v Česku a chci dále studovat ve Španělsku. Tamní univerzita mi však nechce diplom z České republiky uznat. Údajně neodpovídá španělskému, který je třeba k zápisu do programu, jenž chci studovat. Můžete mi poradit?

  MOŽNÁ ANO - Uznávání vysokoškolských diplomů je v plné kompetenci členských států. Evropská komise může zasáhnout pouze v těchto případech:

  • zamítnutí je případem diskriminace na základě státní příslušnosti
  • nepřiměřeně dlouhou nebo nákladnou proceduru lze považovat za omezování svobody pohybu.

  Středisko ENIC-NARIC (celoevropské sítě pro uznávání kvalifikací v zahraničí) v hostitelské zemi English může požádat o pomoc příslušné středisko ve vaší zemi.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem