Навигационна пътека

Условия за приемане и записване

 • Искам да отида в университет в друга страна и за целта тамошните власти искат да премина езиков изпит. Имат ли право на това?

  ДА - Съответните власти имат право да поискат от вас да преминете езиков изпит. Тези правила все пак трябва да се прилагат умерено и да има възможност за изключения, за да се вземат предвид някои особени случаи - например, ако сте живели или учили в страна, където този език се говори.

 • Имам диплома от Холандия и искам да продължа образованието си в Испания. Тамошният университет обаче отказва да признае холандската ми квалификация като еквивалентна на испанската, изисквана за прием в специалността, която искам да изучавам. Можете ли да ми помогнете?

  ВЕРОЯТНО - За признаването на академични квалификации изключителна отговорност носят националните правителства. Европейската комисия може да се намеси само ако:

  • отказ да се признае дадена квалификация представлява дискриминация въз основа на националност
  • непропорционално продължителните или скъпи процедури могат да бъдат тълкувани като ограничаващи вашата свобода на придвижване.

  Центърът ENIC-NARIC в приемащата страна English (общоевропейска мрежа за признаване на академични и професионални квалификации) може би ще е в състояние да ви помогне, като се свърже със съответния център във вашата страна.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган