Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Условия за приемане и записване

 • Искам да отида в университет в друга страна и за целта тамошните власти искат да премина езиков изпит. Имат ли право на това?

  ДА - Съответните власти имат право да поискат от вас да преминете езиков изпит. Тези правила все пак трябва да се прилагат умерено и да има възможност за изключения, за да се вземат предвид някои особени случаи - например, ако сте живели или учили в страна, където този език се говори.

 • Имам диплома от Холандия и искам да продължа образованието си в Испания. Тамошният университет обаче отказва да признае холандската ми квалификация като еквивалентна на испанската, изисквана за прием в специалността, която искам да изучавам. Можете ли да ми помогнете?

  ВЕРОЯТНО - За признаването на академични квалификации изключителна отговорност носят националните правителства. Европейската комисия може да се намеси само ако:

  • отказ да се признае дадена квалификация представлява дискриминация въз основа на националност
  • непропорционално продължителните или скъпи процедури могат да бъдат тълкувани като ограничаващи вашата свобода на придвижване.

  Центърът ENIC-NARIC в приемащата страна English (общоевропейска мрежа за признаване на академични и професионални квалификации) може би ще е в състояние да ви помогне, като се свърже със съответния център във вашата страна.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган