Navigačný riadok

Aktualizované : 05/09/2016

Stáže

Vzdelávacie alebo pracovné stáže v inom štáte EÚ rozšíria vašu prax a prispejú k zlepšeniu vašich jazykových znalostí alebo pracovných zručností, ktoré možno nemôžte nadobudnúť vo vašej domovskej krajine.

Ak rozmýšľate o tom, že by ste svoje pracovné zručnosti zlepšili v inom členskom štáte, prečítajte si informácie o:

Pozrite tiež:

Verejné konzultácie

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.